Störf í boði

Teymisstjóri á skráningarsviði

Lyfjastofnun auglýsir laust starf teymisstjóra í lyfjagátar- og aðgengismatsteymi. Leitað er að öflugum einstaklingi sem reiðubúinn er að vinna fjölbreytt og krefjandi starf. Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni:

 • Stjórnun teymisins
 • Lyfjagát t.d. mat á áhættustjórnunaráætlunum (risk management plans) og mat á PSUR
 • Ýmis önnur lyfjagátarverkefni
 • Þátttaka í EES samvinnu
 • Ráðgjöf er varðar mat á umsóknum um lausasöluheimildir lyfja
 • Mat á klínísku öryggi og verkun og SmPC vegna umsókna um endurnýjun markaðsleyfa lyfja
 • Mat á aðgengisgögnum vegna umsókna um markaðsleyfi lyfja
 • Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann

Menntunar- og hæfniskröfur:   

 • Meistarapróf í lyfjafræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Doktorspróf sem nýtist í starfi er æskilegt
 • Þekking á lyfjagátarlöggjöf innan EES
 • Reynsla af lyfjagát
 • Þekking á löggjöf um markaðsleyfi lyfja
 • Skipulagshæfni
 • Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
 • Góð tölvufærni
 • Nákvæmni og samviskusemi
 • Leiðtogahæfni, frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Mjög góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum


Upplýsingar um starfið veita Jóhann M. Lenharðsson, sviðsstjóri skráningarsviðs,  johann.m.lenhardsson@lyfjastofnun.is, og Sigurlaug Kristín Jóhannsdóttir, mannauðsstjóri, sigurlaug.kristin.johannsdottir@lyfjastofnun.is, í síma: 520-2100.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknir um starfið óskast sendar á netfangið atvinna@lyfjastofnun.is, merkt í efnislínu: „Teymisstjóri á skráningarsviði“. Æskilegt er að umsækjandinn geti hafið störf sem fyrst. Lyfjastofnun hvetur bæði karla og konur til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 27. desember 2017.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests.


Var efnið hjálplegt? Nei