Leiðbeiningar og aðrar upplýsingar

Öflun, geymsla og meðferð lyfja

Leiðbeiningar um öflun, geymslu og meðferð lyfja á sjúkrahúsum, hjúkrunar- og dvalarheimilum, meðferðarstofnunum og öðrum stofnunum sem reknar eru samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu eða öðrum sérlögum um lyfjafræðilega þjónustu.

Lyfjakaup í heildsölu / Samningar

1. mgr. 38. gr. lyfjalaga nr. 93/1994, með síðari breytingum, kveður á um að á sjúkrahúsum og öðrum stofnunum, sem reknar eru samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu eða samkvæmt öðrum sérlögum og ekki starfrækja sjúkrahúsapótek, skuli lyfjafræðingur hafa umsjón með og bera ábyrgð á öflun lyfja og eftirliti með notkun þeirra. Í ákvæði 2. mgr. sömu greinar kemur fram að hafi stofnunin ekki lyfjafræðing í þjónustu sinni skuli stjórn stofnunarinnar semja við utanaðkomandi lyfsöluleyfishafa eða sjúkrahúsapótek um lyfjafræðilega þjónustu, svo sem umsjón með öflun lyfja og eftirlit með notkun þeirra.

Samningurinn er háður samþykki Lyfjastofnunar

Lyfjastofnun gefur út lista yfir þá sem heimild hafa til að kaupa lyf úr lyfjaheildsölu , sbr. 34. gr. reglugerðar nr. 699/1996, um innflutning og heildsöludreifingu lyfja.

Eftirfarandi er listi Lyfjastofnunar yfir þær heilbrigðisstofnanir sem staðfest er að hafi lyfjafræðing í þjónustu sinni eða hafi gert samning um lyfjafræðilega þjónustu við utanaðkomandi lyfsöluleyfishafa eða sjúkrahúsapótek eða eftir atvikum lyfjafræðing og Lyfjastofnun hefur samþykkt.

Listi yfir heilbrigðisstofnanir sem hafa heimild til lyfjakaupa í heildsölu

Lyfjastofnun hefur gefið út leiðbeiningar fyrir heilbrigðisstofnanir varðandi samning um lyfjafræðilega þjónustu. Þar koma fram þau atriði sem lög og reglugerðir gera kröfu um að séu í slíkum samningnum.

Eftirfarandi eru leiðbeiningar um gerð samnings sjúkrahúsa, heilbrigðisstofnana og annarra stofnana, sem reknar eru samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu eða öðrum sérlögum, um lyfjafræðilega þjónustu.

Starfsemi lyfjabúrs hætt/nýr samningsaðili

Lyfjastofnun hefur gefið út leiðbeiningar um ráðstafanir þegar skipt er um lyfjafræðing sem veitir lyfjafræðilega þjónustu á heilbrigðisstofnun sem er með lyfjabúr, eða ef starfsemi lyfjabúrs er hætt.

Starfsemi lyfjabúrs hætt eða nýr samningsaðili


Var efnið hjálplegt? Nei