Lyfjaskortur

Fréttir varðandi lyfjaskort

Hér finnur þú upplýsingar um lyf sem hafa farið á bið í lengri tíma og hugsanlegar lausnir hvernig hægt er að bregðast við.  Þessar upplýsingar eru miðaðar til almennings, lækna og apóteka. Þetta er ekki tæmandi listi og í sumum tilfellum er ekki um að ræða lyfjaskort lengur.

Tilkynningarskylda lyfjafyrirtækja

Tilkynna um lyfjaskort

Spurt og svarað um lyfjaskort

Grein um ástæður lyfjaskorts og möguleg úrræði 

Flutivate og Dermovat

20. ágúst 2019

Flutivate krem og smyrsli eru ófáanleg hjá heildsölu en einnig Dermovat smyrsli. Óvíst er hvenær lyfin eru væntanleg aftur.

Lyfjastofnun ráðleggur lyfjanotendum að ráðfæra sig við ávísandi lækni og/eða lyfjafræðing ef breyta þarf meðferð vegna þess að lyfin séu ófáanleg. 

7. maí 2019

Flutivate 0,05% krem og Dermovat 0,5 mg/g krem hafa verið ófáanleg frá því í lok apríl og munu ekki verða fáanleg hér á landi fyrr en í fyrsta lagi í júlí. Flutivate 0,005% smyrsli og Dermovat 0,5 mg/g smyrsli eru fáanleg og hægt að nota í staðinn í einhverjum tilvikum. 

Opnol

13. ágúst 2019

Augnlyfið Opnol er ennþá á bið hjá heildsala. Hægt er að ávísa lyfinu Dexa-Sine með rafrænum undanþágulyfseðli.

Opnol inniheldur engin rotvarnarefni en þau eru til staðar í Dexa-Sine.

Opnol er væntanlegt aftur til heildsala í kringum 19.september næstkomandi.

Doloproct stílar

9. ágúst 2019

Doloproct er enn ófáanlegt hjá heildsölu en hægt er að ávísa með undanþágulyfseðli lyfinu Xyloproct. 

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

15. júlí 2019

Undanþágulyfið er nú fáanlegt hjá heildsölu og verður birt í rafrænni undanþágulyfjaverðskrá um næstu mánaðarmót og þá verður hægt að ávísa lyfinu rafrænt.

Fram að því er hægt að ávísa lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek geta því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst.

Til lyfjafræðinga í apótekum: Ef lyfjafræðingar meta aðstæður svo að um neyðartilfelli sé að ræða er það mat Lyfjastofnunar að þeir geti, fram að því að hægt verði að ávísa lyfinu rafrænt, og að því gefnu að þeir afli fullvissu um að undanþáguávísun fyrir umrætt lyf sé væntanleg frá ávísandi lækni, nýtt sér neyðarafgreiðslurétt sinn, skv. 19. gr. reglugerðar nr. 1266/2017 um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja og afgreitt lyfið áður en sú ávísun berst.

8. júlí 2019

Von er á óskráðu lyfi Doloproct stílum á næstu dögum (vnr. er 980286) og verður hægt að ávísa lyfinu á undanþágu.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

3. júlí 2019

Lyfið Doloproct endaþarmsstílar hefur verið ófáanlegt hjá heildsala um tíma. Nú er Doloproct endaþarmskrem einnig ófáanlegt vegna aukinnar sölu. Óvíst er hvenær lyf með sömu virku innihaldsefnum verði aftur fáanleg en unnið er að því að útvega þau. Þangað til þau verða fáanleg ráðleggur stofnunin lyfjanotendum að ráðfæra sig við lækni sem ávísað hefur lyfinu þar sem mögulegt er að stöðva eða breyta þurfi meðferð. Til upplýsinga er á markaði lyfið Proctosedyl endaþarmssmyrsli sem tilheyrir sama lyfjaflokki og er notað við sömu ábendingu. Einnig er fáanlegt Proctoeze lækningatæki í apótekum. Hægt er að fá ráðleggingar hjá lyfjafræðingum í apótekum um notkun þess.

BCG-medac

6. ágúst 2019

Bóluefnið BCG-medac er ófáanlegt hjá heildsala. Ástæðan er skortur á samkeppnislyfi sem hefur valdið ófyrirsjáanlegri aukinni eftirspurn eftir BCG-medac í Evrópu. Búist er við að skorturinn muni vara út árið 2019.

BCG er ætlað til að fyrirbyggja bakslag hjá fullorðnum sjúklingum með grunnlægt þvagblöðrukrabbamein eftir brottnám um þvagrás. Mitomycin (mitomycin medac) er einnig ætlað til notkunar í slíkri fyrirbyggjandi meðferð og er hægt að nota fyrir ákveðinn hluta af þessum sjúklingahópi. Nægar birgðir eru til af Mitomycin medac hjá heildsala.

Íbúfen

1. ágúst 2019

Íbúfen töflur í eftirtöldum styrkleikum og pakkningum er ófáanlegt.

 • Íbúfen 200 mg, 20 stk pakkning
 • Íbúfen 400 mg, 30 og 50 stk pakkningar
 • Íbúfen 600 mg, 30 stk pakkning

Íbúfen 400 mg í 100 stk pakkningu er fáanlegt gegn ávísun læknis.

Eftirtalin samheitalyf fást í lausasölu:

 • Ibuprofen Bril
 • Ibuxin
 • Alvofen Express
 • Ibuxin Rapid

Upplýsingar frá heildsala eru á þá leið að búist er við:

 • Íbúfen 400 mg, 50 stk pakkning í viku 32
 • Íbúfen 400 mg, 30 stk pakkning í viku 33
 • Íbúfen 600 mg, 30 stk pakkning í viku 33

Óvíst er hvenær Íbúfen 200 mg, 20 stk pakkning er væntanlegt til landsins.

Euthyrox

19. júlí 2019

Euthyrox fæst nú afgreitt gegn venjulegri lyfjaávísun.

Til að bregðast við skorti hefur Lyfjastofnun veitt heimild til sölu á Euthyrox, 50 og 100 míkróg töflum, í hollenskum 90 stk. pakkningum án umpökkunar. Um er að ræða sama lyfið og skráð er í lyfjaskrám. Ekki þarf að ávísa lyfinu á undanþágulyfseðli.

Um er að ræða eftirfarandi vörunúmer:

 • Vnr 97 96 19 - Euthyrox - 50 - míkróg tafla – 90 stk.
 • Vnr 97 96 27 - Euthyrox - 100 - míkróg tafla – 90 stk


Mikilvægt er að sjúklingar viti að íslenskur fylgiseðill Euthyrox er aðgengilegur á vef Lyfjastofnunar. Apótek þurfa að benda sjúklingum á þetta.

Lyfjastofnun fer fram á að markaðsleyfishafi tryggi að apótek hafi eintök af fylgiseðlum á íslensku og að apótek afhendi hann sjúklingum sem eru að fá lyfið í fyrsta sinn. Sjá nánar í frétt á forsíðu

18. júlí 2019

Til að koma í veg fyrir skort hefur Lyfjastofnun veitt undanþágu til sölu á Euthyrox, 50 og 100 míkróg töflum, í hollenskum 90 stk pakkningum. Um er að ræða sama lyfið og skráð er í lyfjaskrám. Vakin er athygli á að íslenskur fylgiseðill er aðgengilegur á vef Lyfjastofnunar (sérlyfjaskrá).

Um eftirtaldar pakkningar er að ræða:

 • Vnr 97 96 19 - Euthyrox - 50 - míkróg tafla – 90 stk.
 • Vnr 97 96 27 - Euthyrox - 100 - míkróg tafla – 90 stk.

24. júní 2019

Óskráð Euthyrox lyf í erlendum pakkningum er nú fáanlegt hjá heildsölu. Hægt verður að ávísa lyfinu rafrænt frá 1. júlí nk. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt undanþágulyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst . Ekki þarf að sækja um lyfjaskírteini fyrir hvern og einn sjúkling.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

5. júní 2019

Euthyrox 100 mcg töflur eru nú aftur ófáanlegar hjá heildsölu en ennþá eru til birgðir af Euthyrox 50 mcg töflum eins og er. Unnið er að því að útvega stærri birgðir en uppsöfnuð eftirspurn hjá birgja erlendis veldur því að um takmarkað framboð er að ræða eins og er.

3. júní 2019

Lyfið er nú aftur fáanlegt í báðum styrkleikum.

23.maí 2019

Euthyrox 100 mcg töflur hafa verið ófáanlegar hjá heildsölu frá því um miðjan mars og nú eru Euthyrox 50 mcg töflur einnig ófáanlegar hjá heildsölu og er von á báðum styrkleikum í fyrstu vikunni í júní.

Lyfið Levaxin er fáanlegt hjá heildsölu en það inniheldur sama virka efnið. Ef nauðsynlegt reynist að breyta eða stöðva lyfjameðferð þarf að gera það í samráði við lækni.

Varilrix

18. júlí 2019

Lyfjabóluefnið Varilrix (bóluefni gegn hlaupabólu) er nú aftur fáanlegt hjá heildsölu.

24. júní 2019

Lyfjabóluefnin Twinrix adult og Varilrix eru ófáanleg hjá heildsölu eins og stendur, en eru væntanleg í sölu í byrjun eða um miðjan júlí nk.

Twinrix Adult er væntanlegt í annarri pakkningastærð (10 stk.) en verið hefur og hefur sú pakkningastærð ekki markaðsleyfi, en hægt verður að ávísa lyfinu á undanþágu.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Dalacin 

16.júlí 2019

Lyfið Dalacin  sem húðlausn og skeiðarkrem er nú ófáanlegt hjá heildsölu og verður að sögn ekki fáanlegt fyrr en í október.

Útvegað hefur verið óskráð Dalacin skeiðarkrem 2% 40 gr (Dalacin Parlogis vnr. 980294), sem er væntanlegt í vikunni til heildsölu og verður því að öllum líkindum komið í apótek í byrjun næstu viku. Áætlanir gerðu ráð fyrir að birgðir dygðu fram að því að sendingin bærist en lyfið er að sögn ófáanlegt í mörgum apótekum. 

Þeim lyfjanotendum sem í millitíðinni grípa í tómt í apótekum er bent á að kanna hvort lyfið sé fáanlegt í öðru apóteki hér á landi. Listi yfir apótek á Íslandi. Einnig er þeim ráðlagt að ráðfæra sig við ávísandi lækni og/eða lyfjafræðing ef breyta þarf meðferð vegna þess að lyfið sé ófáanlegt. 

Lyfið verður birt í rafrænni undanþágulyfjaverðskrá um næstu mánaðarmót og þá verður hægt að ávísa lyfinu rafrænt og fram að því verður hægt að ávísa lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek geta því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst.

Til lyfjafræðinga í apótekum: Ef lyfjafræðingar meta aðstæður svo að um neyðartilfelli sé að ræða er það mat Lyfjastofnunar að þeir geti, fram að því að hægt verði að ávísa lyfinu rafrænt, og að því gefnu að þeir afli fullvissu um að undanþáguávísun fyrir umrætt lyf sé væntanleg frá ávísandi lækni, nýtt sér neyðarafgreiðslurétt sinn, skv. 19. gr. reglugerðar nr. 1266/2017 um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja og afgreitt lyfið áður en sú ávísun berst. 


Tamoxifen Mylan


11. júlí 2019

Vegna tæknilegra vandamála við framleiðslu verður skráða lyfið Tamoxifen Mylan 20 mg 100 stk. töflur ófáanlegt að sögn fram til október/nóvember á þessu ári. Óskráð lyf hefur verið útvegað (Vnr. 969115 Tamoxifen 20 mg töflur 100 stk.) og er fáanlegt hjá heildsölu og verður hægt að ávísa lyfinu á undanþágu um leið og birgðir af skráða lyfinu klárast.  Undanþágulyfið er birt í rafrænni undanþágulyfjaverðskrá og því verður hægt að ávísa lyfinu rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst.

Minnt er á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

13. mars 2019 

Skráða lyfið Tamoxifen Mylan er nú aftur fáanlegt hjá heildsölu. Lyfið hefur verið ófáanlegt í þó nokkurn tíma.

14. janúar 2019

Vegna ófyrirséðna aðstæðna kláruðust birgðir af undanþágulyfinu um skamman tíma í síðustu viku en samkvæmt upplýsingum frá heildsölu verður lyfið nú aftur fáanlegt frá og með 15.janúar.

2. janúar 2019

Skráða lyfið Tamoxifen Mylan töflur 10 mg og 20 mg er enn ófáanlegt hjá heildsölu og ekki von á því fyrr en í febrúar skv. upplýsingum heildsölu. Undanþágulyfið Tamoxifen 20 mg er fáanlegt gegn undanþágu. Undanþágulyfið var birt í rafrænni undanþágulyfjaverðskrá 1. desember sl. og því er hægt að ávísa lyfinu rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst.

Minnt er á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

14. nóvember 2018

Skráða lyfið Tamoxifen Mylan töflur 10 mg og 20 mg er ófáanlegt hjá heildsölu. Undanþágulyfið Tamoxifen 20 mg er fáanlegt gegn undanþágu. Undanþágulyfið hefur ekki verið birt í rafrænni undanþágulyfjaverðskrá og því verður að ávísa lyfinu með pappírsundanþágulyfseðli. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst . Ekki þarf að sækja um lyfjaskírteini fyrir hvern og einn sjúkling. Sama gildir um undanþágulyfið Tamoxifen 10 mg en von er á því til landsins í næstu viku.

Von er á skráðu lyfjunum til landsins í lok mánaðarins.

Minnt er á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Doloproct

8. júlí 2019

Von er á óskráðu lyfi Doloproct stílum á næstu dögum (vnr. er 980286) og verður hægt að ávísa lyfinu á undanþágu.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

3. júlí 2019

Lyfið Doloproct endaþarmsstílar hefur verið ófáanlegt hjá heildsala um tíma. Nú er Doloproct endaþarmskrem einnig ófáanlegt vegna aukinnar sölu.  Óvíst er hvenær lyf með sömu virku innihaldsefnum verði aftur fáanleg en unnið er að því að útvega þau. Þangað til þau verða fáanleg ráðleggur stofnunin lyfjanotendum að ráðfæra sig við lækni sem ávísað hefur lyfinu þar sem mögulegt er að stöðva eða breyta þurfi meðferð. Til upplýsinga er á markaði lyfið Proctosedyl endaþarmssmyrsli sem tilheyrir sama lyfjaflokki og er notað við sömu ábendingu. Einnig er fáanlegt Proctoeze lækningatæki í apótekum. Hægt er að fá ráðleggingar hjá lyfjafræðingum í apótekum um notkun þess.

Flixotide  

2. júlí 2019

Tímabundin undanþága fyrir Flixotide 250 míkróg/skammt

Lyfjastofnun hefur, að höfðu samráði við lyfjagreiðslunefnd, veitt heimild til sölu eftirtalins lyfs með breyttu heiti og breyttu norrænu vörunúmeri þar til upplýsingar birtast í lyfjaskrám 1. ágúst 2019.


 • Vnr 16 15 96 / Flixotide / 250 míkróg/skammt / innöndunarduft / (Diskos) / breytt heiti og norrænt vörunúmer.

Frá og með 1. ágúst 2019 verða upplýsingar um ofannefnda pakkningu í lyfjaskrám. 

Amiloride

1. júlí 2019

Lyfið Amiloride 5 mg töflur hefur verið afskráð. Óskráð lyf Modamide með sama virka innihaldsefni er fáanlegt hjá heildsölu og hægt að ávísa því á rafrænum undanþágulyfseðli.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Co-trimoxazole

1. júlí 2019

Lyfið Co-trimoxazole 80/400 mg töflur hefur verið afskráð. Óskráð lyf með sama virka innihaldsefni hefur verið útvegað og er fáanlegt hjá heildsölu. Hægt er að ávísa því á rafrænum undanþágulyfseðli.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

19.júlí 2018: Til lækna

Skráða lyfið Co-trimoxazole er ófáanlegt hjá heildsölu en óskráð lyf, Co-Trimoxazole 480 mg töflur, 28 stk. er nú fáanlegt og hefur verið birt í rafrænni undanþáguverðskrá. Því er hægt að ávísa lyfinu rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Testogel

26. júlí 2019

Skráða lyfið Testogel hlaup er nú fáanlegt í heildsölu

28. júní 2019 – Til lækna

Testogel hlaup 50 mg í skammtapoka hefur verið ófáanlegt undanfarið en hægt er að fá óskráða lyfið Tostrex á rafrænum undanþágulyfseðli.

Óskráða lyfið Testogel mun væntanlega verða fáanlegt frá 10. júlí n.k. og hægt er að ávísa því á rafrænum undanþágulyfseðli. Í lok júlí 2019 er skráða lyfið Testogel svo væntanlegt aftur og þá ekki þörf á undanþágulyfseðlum.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

31. ágúst 2018:

Testogel er núna fáanlegt í heildsölu.

9.júlí 2018: Til lækna:

Testogel hlaup 50 mg í skammtapoka hefur verið ófáanlegt um nokkra hríð en óskráða lyfið Tostrex er nú fáanlegt á ný og er hægt að ávísa því rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Ekki liggur fyrir hvenær skráða lyfið verður fáanlegt aftur.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

22.maí 2018 - Til lækna:

Testogel hlaup 50 mg í skammtapoka hefur verið ófáanlegt undanfarið en hægt hefur verið að ávísa óskráðu Testogel og Tostran hlaupi á undanþágulyfseðli. Þessi lyf eru nú einnig ófáanleg en hægt er að ávísa Tostrex hlaupi 2% 60 mg á undanþágulyfseðli. Það verður þó ekki hægt að ávísa því á rafrænum undanþágulyfseðli fyrr en 1.júní þegar ný undanþágulyfjaverðskrá verður gefin út. Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Surmontil 

26. júní 2019

Vegna skorts á skráða lyfinu Surmontil hefur verið útvegað óskráð lyf Trimipramin-neuraxpharm. 

Birgðir af Trimipramin-neuraxpharm eru nú þegar fáanlegar hjá heildsölu og er hægt að ávísa lyfinu á undanþágu. 

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

12. júní 2019

Lyfið Surmontil 25 mg töflur er ófáanlegt hjá heildsala en væntanlegt aftur í næstu viku. Engin önnur lyf eru fáanleg með sama virka innihaldsefni hjá lyfjaheildsölum.

Ráð til lyfjanotenda: Enn eru til einhverjar pakkningar í apótekum landsins. Lyfjastofnun beinir til þeirra lyfjanotenda sem grípa í tómt í apóteki að kanna hvort lyfið sé fáanlegt í öðru apóteki hér á landi. Listi yfir apótek á Íslandi.

Ef nauðsynlegt reynist að rjúfa eða skipta um lyfjameðferð er mikilvægt að það sé gert í samráði við lækni.

Sumatriptan Bluefish

24. júní 2019

Lyfið Sumatriptan Bluefish, 50 mg töflur, er ófáanlegt hjá innflytjanda sem stendur og mun líklega ekki fást aftur fyrr en um miðjan október 2019. 

Á markaði er annað lyf með sama virka innihaldsefni fáanlegt, Imigran Radis 50 mg töflur. 

Twinrix Adult og Varilrix

24. júní 2019

Lyfjabóluefnin Twinrix adult og Varilrix eru ófáanleg hjá heildsölu eins og stendur, en eru væntanleg í sölu í byrjun eða um miðjan júlí nk. 

Twinrix Adult er væntanlegt í annari pakkningastærð (10 stk.) en verið hefur og hefur sú pakkningastærð ekki markaðsleyfi, en hægt verður að ávísa lyfinu á undanþágu.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega

Harmonet

7. ágúst 2019

Harmonet er enn ófáanlegt hjá heildsölu og ekki væntanlegt í sölu fyrr en í byrjun október 2019.


18. júní 2019

Harmonet ófáanlegt hjá heildsölu.

5. mars 2019

Lyfið Harmonet töflur 75 míkróg+ 20 míkróg getnaðarvörn er samkvæmt upplýsingum aftur fáanlegt hjá heildsölu frá og með 6. mars 2019.

18. febrúar 2019

Lyfið Harmonet töflur 75 míkróg+ 20 mígróg getnaðarvörn er ekki fáanlegt hjá framleiðanda vegna vandkvæða við framleiðslu þess. Lyfið er einnig ófáanlegt hjá heildsölum á Íslandi. Ekkert lyf með sama virka innihaldsefni er á markaði en von er á lyfinu til landsins í maí á þessu ári. Í millitíðinni er unnið að því að útvega undanþágulyf og standa vonir til að það verði komið í sölu í næstu viku.

Glucagen

18. júní 2019

Lyfjastofnun hefur borist fyrirspurnir um birgðastöðu lyfsins Glucagen og tilkynningar um að lyfið sé ófáanlegt í lyfjabúðum. Stofnunin vill taka fram eftir að hafa kannað málið að lyfið er fáanlegt hjá Distica bæði 1 stk. pakkning og 10 stk., en minni pakkningastærðin er aðeins fáanleg með stuttri fyrningu. Lyfjabúðir geta því og ber að útvega lyfið handa viðskiptavinum sem hafa fengið því ávísað. 

Leptanal

20. júní 2019

Uppfært: Undanþágan á ekki við lengur.

12. júní 2019

Til að koma í veg fyrir skort hefur Lyfjastofnun veitt heimild til sölu á Leptanal í dönskum pakkningum með öðru heiti og öðru norrænu vörunúmeri en kemur fram í lyfjaskrám. Um er að ræða:

 • Vnr 45 76 22 Haldid 50 míkróg/ml stungulyf/lausn, 5 x 10 ml lykja.

Pakkningar eru danskar án íslenskrar áletrunar á ytri og innri umbúðum. Íslenskur fylgiseðill fylgir hverri pakkningu lyfsins.

Surmontil

12. júní 2019

Lyfið Surmontil 25 mg töflur er ófáanlegt hjá heildsala en væntanlegt aftur í næstu viku. Engin önnur lyf eru fáanleg með sama virka innihaldsefni hjá lyfjaheildsölum.

Ráð til lyfjanotenda: Enn eru til einhverjar pakkningar í apótekum landsins. Lyfjastofnun beinir til þeirra lyfjanotenda sem grípa í tómt í apóteki að kanna hvort lyfið sé fáanlegt í öðru apóteki hér á landi. Listi yfir apótek á Íslandi.

Ef nauðsynlegt reynist að rjúfa eða skipta um lyfjameðferð er mikilvægt að það sé gert í samráði við lækni.

Flúoxetín Actavis

12. júní 2019

Flúoxetín Actavis lausnartafla/20mg er nú einnig ófáanlegt í 30 stk. pakkningu og óvíst hvenær það er væntanlegt aftur. Til eru önnur lyf með sama virka innihaldsefni en þá sem hörð hylki.

Ef nauðsynlegt reynist að breyta eða stöðva lyfjameðferð er mikilvægt að það sé gert í samráði við lækni.

2. apríl 2019

Lyfið Flúoxetín Actavis lausnartafla/20mg er ófáanlegt í 100 stk. pakkningu og óvíst hvenær það er væntanlegt aftur. Lyfið er enn fáanlegt í 30 stk. pakkningu, en einnig er annað lyf fáanlegt í 100 stk. pakkningu í sama styrk og sama lyfjaformi sem inniheldur sama virka innihaldsefni.

Elvanse Adult

12. júní 2019

Til að koma í veg fyrir skort hefur Lyfjastofnun veitt heimild til sölu á Elvanse Adult 50 mg og 70 mg hart hylki í dönskum pakkningum. annað heiti er Aduvanz. 


 • Vnr 07 86 74 Elvanse Adult 50 mg - hart hylki. 30 stk. DK pakkn. með öðru heiti Aduvanz.
 • Vnr 17 49 03 Elvanse Adult 70 mg - hart hylki. 30 stk. DK pakkn. með öðru heiti Aduvanz.


Pakkningar eru danskar með límmiða með íslenskri áletrun á ytri umbúðum þar sem fram kemur rétt norrænt vörunúmer. Íslenskur fylgiseðill fylgir.

Sotalol

6. júní 2019

Sotalol 80 mg er ennþá ófáanlegt hjá heildsölu og mun ekki vera væntalegt fyrr en í ágúst 2019. Sem fyrr segir hefur verið útvegað óskráð lyf sem inniheldur sama virka innihaldsefni í sama styrkleika og er hægt að ávísa því á undanþágu rafrænt.

29. maí 2019

Sotalol Mylan 40 og 80 mg töflur eru ófáanlegar í landinu og eru ekki væntanlegar aftur fyrr en í lok júlí 80 mg og í ágúst 40 mg. Útveguð hafa verið óskráð lyf sem innihalda sama virka innihaldsefni í sömu styrkleikum og er hægt að ávísa þeim á undanþágu rafrænt.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Betolvex töflur

3. júní 2019

Tafir hafa orðið á komu lyfsins til landsins og er áætlaður komutími nú um miðjan júní.

8. maí 2019

Betolvex töflur hafa verið ófáanlegar frá því í lok apríl og eru ekki væntanlegar fyrr en seinnihluta maí. Önnur lyf með sama virka innihaldsefni ( cyanocobalamin ) eru fáanleg, bæði sem stungulyf og innrennslislyf. Cyanocobalamin, einnig þekkt sem B12 vítamín, er einnig að finna á markaði sem vítamíntöflur, en huga þarf að því að ekki er hægt að tryggja með sama hætti að slíkar vörur uppfylli gæðakröfur hvað varðar styrk innihaldsefna og annað.

Ef nauðsynlegt reynist að breyta eða stöðva lyfjameðferð er mikilvægt að það sé gert í samráði við lækni.

Leflunomide medac

20. júní 2019

Uppfært: Undanþágan á ekki lengur við.


31. maí 2019

Til að koma í veg fyrir skort, hefur Lyfjastofnun, veitt heimild til sölu ofangreinds lyfs í sænskum pakkningum með öðru norrænu vörunúmeri en kemur fram í lyfjaskrám. Um er að ræða eftirtalið:

 • Vnr 42 99 89 Leflunomide medac 20 mg – filmuhúðuð tafla, 100 stk.

 • Norrænt vörunúmer í lyfjskrám er Vnr 47 94 07.

Pakkningar eru sænskar án íslenskrar áletrunar á ytri og innri umbúðum. Íslenskur fylgiseðill mun fylgja hverri pakkningu lyfsins.

Sotalol Mylan

29. maí 2019

Sotalol Mylan 40 og 80 mg töflur eru ófáanlegar í landinu og eru ekki væntanlegar aftur fyrr en í lok júlí 80 mg og í ágúst 40 mg. Útveguð hafa verið óskráð lyf sem innihalda sama virka innihaldsefni í sömu styrkleikum og er hægt að ávísa þeim á undanþágu rafrænt. 

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Fucidin krem

27. maí 2019

Fucidin 20 mg/g krem og Fucidin 20 mg/g smyrsli hafa verið ófánleg hjá heildsölu undanfarna daga og munu ekki verða fáanleg hér á landi fyrr en í júni – júlí. Önnur sambærileg krem/smyrsli er mögulega hægt að nota í staðinn í einhverjum tilvikum. Ef nauðsynlegt reynist að breyta lyfjameðferð er mikilvægt að það sé gert í samráði við lækni eða annað heilbrigðisstarfsfólk.

Femanest

24. maí 2019

Femanest 1 mg töflur hafa verið ófáanlegar hjá heildsölu frá því í lok febrúar og óvíst hvenær lyfið er væntanlegt aftur. Undanþágulyfið Zumeron 1 mg töflur, sem inniheldur sama virka efni, er fáanlegt hjá heildsölu og þarf eins og er að ávísa lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Sobril

16. maí 2019

Sobril töflur hafa verið ófáanlegar hjá heildsölu frá því í lok apríl vegna tafa á sendingu til landsins. Von er á að allar pakkningastærðir verði tilbúnar til sölu hjá heildsölu í lok næstu viku, eða í síðasta lagi 24. maí nk., nema 10 mg 100 stk sem er væntanleg fyrir 10. júní nk. 

Ráð til lyfjanotenda: Enn eru til einhverjar þó fáar pakkningar í apótekum landsins. Lyfjastofnun beinir til þeirra lyfjanotenda sem grípa í tómt í apóteki að kanna hvort lyfið sé fáanlegt í öðru apóteki hér á landi. Listi yfir apótek á Íslandi

Ef nauðsynlegt reynist að rjúfa eða skipta um lyfjameðferð er mikilvægt að það sé gert í samráði við lækni.

Ráð til lyfjabúða: Fáanlegar pakkningarstærðir hverju sinni eiga ekki að takmarka afgreiðslu á því lyfi sem læknir ávísar. Þannig að ef ávísað er minna magni en minnsta pakkningastærð sem hægt er að afgreiða hverju sinni þá geta lyfjabúðir rofið pakkningar sbr. 16. gr. reglugerðar nr. 1266/2017 um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja. 

Doloproct endaþarmsstílar

14. maí 2019

Doloproct endaþarmsstílar hafa verið ófáanlegir hjá heildsölu frá því í byrjun apríl og eru væntanlegir um mánaðamótin maí/júní 2019. 

Imdur, Ismo og Fem-Mono Retard töflur

14. maí 2019

Imdur, Ismo og Fem-Mono Retard töflur innihalda allar virka efnið isosorbid mononítrat.

Imdur 30 mg töflur 28 og 98 stk og Imdur 60 mg 98 stk hafa verið ófáanlegar hjá heildsölu frá því um sl. mánaðamót en eru væntanlegar á næstu dögum skv. upplýsingum frá heildsölu.

Ismo 60 mg töflur 98 stk hafa verið ófáanlegar hjá heildsölu frá því í september sl. en eru væntanlegar í seinnihluta júní nk. skv. upplýsingum frá markaðsleyfishafa.

Fem-Mono Retard 60 mg töflur 100 stk hafa verið ófáanlegar frá heildsölu frá því um miðjan apríl sl. og ekki er von á þeim til landsins fyrr en í september nk.

Klorokinfosfat Recip

9. maí 2019

Sölu á lyfinu Klorokinfosfat Recip töflur 250 mg hefur verið hætt á Íslandi og lyfið verður því ófáanlegt hér á markaði. Óskráða lyfið Avloclor töflur 250 mg, sem inniheldur sama virka efnið, er nú fáanlegt hjá heildsölu og er hægt að ávísa því lyfi rafrænt.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Betolvex töflur

8. maí 2019

Betolvex töflur hafa verið ófáanlegar frá því í lok apríl og eru ekki væntanlegar fyrr en seinnihluta maí. Önnur lyf með sama virka innihaldsefni ( cyanocobalamin ) eru fáanleg, bæði sem stungulyf og innrennslislyf. Cyanocobalamin, einnig þekkt sem B12 vítamín, er einnig að finna á markaði sem vítamíntöflur, en huga þarf að því að ekki er hægt að tryggja með sama hætti að slíkar vörur uppfylli gæðakröfur hvað varðar styrk innihaldsefna og annað. 

Ef nauðsynlegt reynist að breyta eða stöðva lyfjameðferð er mikilvægt að það sé gert í samráði við lækni.

Questran, Questran Loc

7. maí 2019

Questran Loc var afskráð 1. mars sl. Undanþágulyfið Colestyramin er fáanlegt hjá heildsölu og verður hægt að ávísa rafrænt frá 1. júní nk. Fram að því þarf að ávísa lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

28. febrúar 2019

Questran verður afskráð 1. mars nk. Undanþágulyf með sama nafni er fáanlegt hjá heildsölu og verður hægt að ávísa rafrænt frá 1. apríl nk. Fram að því þarf að ávísa lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír.

Questran Loc verður afskráð 1. mars nk., en enn eru til birgðir hjá heildsölu. Þegar þær klárast verður reynt að útvega óskráð lyf sem síðan hægt er að ávísa á undanþágu.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Flutivate og Dermovat krem

7. maí 2019

Flutivate 0,05% krem og Dermovat 0,5 mg/g krem hafa verið ófáanleg frá því í lok apríl og munu ekki verða fáanleg hér á landi fyrr en í fyrsta lagi í júlí. Flutivate 0,005% smyrsli og Dermovat 0,5 mg/g smyrsli eru fáanleg og hægt að nota í staðinn í einhverjum tilvikum. 

Aromasin

26. apríl 2019

Aromasin 25 mg töflur hafa verið ófáanlegar hjá heildsölu undanfarna daga vegna tafa á sendingu. Vonir standa til að sendingin berist til landsins í dag föstudag og að lyfið verði fáanlegt í apótekum eftir helgi.

Varilrix bóluefni

24. apríl 2019

Varilrix bóluefni hefur verið ófáanlegt frá því í byrjun mars en verður aftur fáanlegt um mánaðamótin maí/júní 2019. 

25. febrúar 2019

Varilrix bóluefni sem hefur verið ófáanlegt um nokkurt skeið og ekki í lyfjaverðskrá er nú aftur fáanlegt hjá heildsölu og mun birtast í lyfjaverðskrá 1. mars nk. Engu að síður hefur lyfjagreiðslunefnd veitt heimild til að selja lyfið fyrir þann tíma.

Nebido stungulyf

17. apríl 2019

Lyfið Nebido stungulyf er nú aftur komið í sölu.

25. mars 2019

Lyfið Nebido stungulyf, lausn 250 mg/ml er ófáanlegt frá framleiðanda og er von á því í seinnihluta apríl 2019. Óskráða lyfið Testoviron depot 250 mg/ml, sambærilegt lyf, er fáanlegt og mögulega hægt að nota í staðinn í einhverjum tilvikum og er hægt að ávísa því lyfi rafrænt. Einnig er bent á að skráða lyfið Testogel 50 mg/skammt er einnig fáanlegt og inniheldur sama virka innihaldsefni.

Minnt er á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Parasetamólstílar 125 mg

16. apríl 2019

Panodil Junior 125 mg stílar eru væntanlegir til landsins í fyrstu vikunni í maí nk.

Einnig er von á Paracet 125 mg stílum sem innihalda sama virka innihaldsefni í byrjun júní 2019.

Pinex Junior stílar í sama styrkleika hafa verið ófáanlegir og er enn óvíst hvenær þeir eru væntanlegir aftur.  

Mianserin Mylan

9. apríl 2019

Lyfið Mianserin Mylan 30 mg er nú ófáanlegt hjá heildsölu og óvíst hvenær það er væntanlegt aftur. Óskráð lyf með sama virka innihaldsefni hafa verið útveguð. Mianserin Holsten 30 mg er fáanlegt í 100 stk. pakkningu og Tolvon 30 mg er fáanlegt í 30 stk. pakkningu.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

21. mars 2019

Lyfið Mianserin Mylan 10 mg filmuhúðaðar töflur er aftur fáanlegt hjá innflytjanda og vonast er til að sama lyf í styrkleikanum 30 mg verði fáanlegt í næstu viku.

13. mars 2019

Mianserin Mylan 10 mg og 30 mg filmuhúðaðar töflur eru ófáanlegar hjá innflytjanda en von er á 10 mg töflunum fljótlega eftir 15. mars 2019. Von er á 30 mg töflunum í byrjun apríl. Óskráð lyf með sama virka innihaldsefni hafa verið útveguð og eru fáanleg hjá heildsölu.

Minnt er á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Naproxen Mylan og Naproxen-E Mylan

9. apríl 2019

Allar pakkningastærðir og styrkleikar af Naproxen Mylan og Naproxen-E Mylan lyfjum eru nú ófáanlegar nema Naproxen 500 mg 100 stk. pakkning. Útvegað hefur verið óskráð lyf Naprosyn sem innihiheldur sama virka innihaldsefni í styrkleikanum 250 mg  100 stk. sýruþolnar töflur og er fáanlegt hjá heildsölu.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

21. mars 2019

Allar pakkningastærðir af lyfinu Naproxen Mylan og Naproxen-E Mylan eru nú fáanlegar hjá innflytjanda fyrir utan Naproxen-E Mylan 250 mg 20 stk en áætlað er að sú pakkningastærð verði aftur fáanleg í júní á þessu ári.

5. mars 2019

Naproxen Mylan 500 mg 100 stk töflur eru ófáanlegar hjá innflytjanda sem stendur en von er á þeim í lok mars 2019. Verið er að útvega óskráða lyfið Naproxen 500 mg 50 stk töflur sem ætti að vera til hjá innflytjanda um miðjan mars 2019.

Naproxen-E Mylan 250 mg (20 og 100 stk) og 500 mg (50 og 100 stk) magasýruþolnar töflur eru ófáanlegar hjá innflytjanda sem stendur en von er á Naproxen-E Mylan 250 mg 100 stk og Naproxen-E Mylan 500 mg 50 og 100 stk í lok mars 2019. Einnig er von á Naproxen-E Mylan 250 mg 20 stk í júní 2019. Unnið er að því að útvega óskráða lyfið Naprosyn 250 mg 100 stk magasýruþolnar töflur og ætti það að vera til hjá innflytjanda í lok mars 2019.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Pinex junior 125 mg endaþarmsstílar

4. apríl 2019

Enn er ekki vitað hvenær Pinex Junior 125 mg endaþarmsstílar (parasetamólstílar) eru væntanlegir aftur. Von er á að önnur sérlyf með sama virka innihaldsefni, styrk og lyfjaform verði fáanleg fljótlega. 

Markaðsleyfishafi getur ekki ráðlagt að deila Pinex Junior 250 mg stílunum í tvennt þar sem skammturinn getur verið ójafn í helmingunum.

15. febrúar 2019

125 mg parasetamólstílar eru enn ófáanlegir hjá innflytjanda og ekki hægt að segja með vissu hvenær þeir eru væntalegir aftur.

Í apótekum eru til lyf sem innihalda sama virka efnið í öðrum styrkleika (60 mg stílar og 250 mg stílar) eða á öðru formi (mixtúra). Einnig eru til önnur hitalækkandi og verkjastillandi lyf sem ætluð eru börnum. Í apótekum eru veittar ráðleggingar um val verkjastillandi/hitalækkandi lyfja.

27. desember 2018

125 mg parasetamólstílar eru ófáanlegir hjá innflytjanda sem stendur. Í apótekum eru til lyf sem innihalda sama virka efnið í öðrum styrkleika (60 mg stílar og 250 mg stílar) eða á öðru formi (mixtúra). Einnig eru til önnur hitalækkandi og verkjastillandi lyf sem ætluð eru börnum. Í apótekum eru veittar ráðleggingar um val verkjastillandi/hitalækkandi lyfja.

Lyfjastofnun hefur gefið út markaðsleyfi fyrir nýtt lyf, Paracet 125 mg endaþarmsstíla. Vonir standa til þess að lyfið verði tilbúið til afgreiðslu eftir mánuð.

Norgesic

4.apríl 2019

Óskráða lyfið Norgesic töflur eru nú aftur fáanlegt í gegnum heildsölu og hægt að ávísa á undanþágu, ýmist í 30 eða 100 stk. pakkningum. Óljóst er hvenær skráða lyfið er væntanlegt aftur.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

15. mars 2019

Óskráða lyfið Norgesic töflur eru nú aftur fáanlegt í gegnum heildsölu og hægt að ávísa á undanþágu. Athygli er vakin á því að lyfið er, eins og er, einungis fáanlegt í 100 stk pakkningum. Óljóst er hvenær skráða lyfið er væntanlegt aftur.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

26. febrúar 2019
Norgesic töflur hafa verið ófáanlegar hjá heildsölu en undanþágulyf með sama nafni í erlendum pakkningum hefur verið fáanlegt. Undanþágulyfið er nú ófáanlegt og unnið að því að fá sambærilegt lyf til landsins. Óvíst er hvenær sambærilegt lyf verður fáanlegt.

Ráð til lyfjanotenda

Lyfjastofnun beinir til þeirra lyfjanotenda sem grípa í tómt í apóteki að kanna hvort lyfið sé fáanlegt í öðru apóteki hér á landi. Listi yfir apótek á Íslandi. Ef nauðsynlegt reynist að skipta um lyfjameðferð er mikilvægt að það sé gert í samráði við lækni.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

15. nóvember 2018

Skráða lyfið Norgesic töflur hefur verið illfáanlegt til nokkurs tíma en inn á milli hafa komið takmarkaðar sendingar af skráðu lyfi. Undanþágulyf með sama nafni hefur verið fáanlegt gegn undanþágu. Hægt er að ávísa undanþágulyfinu rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst. Ekki þarf að sækja um lyfjaskírteini fyrir hvern og einn sjúkling.

Von er á skráðu lyfjunum til landsins upp úr miðjum desember (í viku 51).

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Moviprep

2. apríl 2019

Lyfið er nú aftur fáanlegt.

20. mars 2019

Lausasölulyfið Moviprep hefur verið ófáanlegt um tíma en er væntanlegt aftur 28. mars nk.

Lyfjastofnun beinir til notenda lyfsins að ef nauðsynlegt reynist að velja aðra lyfjameðferð er mikilvægt að það sé gert í samráði við heilbrigðisstarfsfólk.

Imigran Stungulyf

15. mars 2019

Óskráð lyf Imigran stungulyf verður fáanlegt í lok næstu viku gegnum heildsölu.

Minnt er á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

8. mars 2019

Óskráð Imigran stungulyf sem hægt hefur verið að ávísa rafrænt er ófáanlegt og óvíst hvenær það er væntalegt aftur.

Lyfjastofnun beinir til lyfjanotenda að ef nauðsynlegt reynist að breyta lyfjameðferð er mikilvægt að það sé gert í samráði við lækni.

5. febrúar 2019

Samkvæmt nýjustu upplýsingum er ekki von á skráða lyfinu Imigran stungulyfi fyrr en í lok árs 2019.

Áfram verður hægt að ávísa rafrænt undanþágulyfi með sama nafni í erlendum pakkningum. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír.

21. nóvember 2018

Imigran stungulyf er ekki fáanlegt hjá framleiðanda. Verið er að útvega undanþágulyf með sama nafni. Undanþágulyfið hefur ekki verið birt í rafrænni undanþágulyfjaverðskrá og því verður að ávísa lyfinu með pappírsundanþágulyfseðli. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt undanþágulyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst . Ekki þarf að sækja um lyfjaskírteini fyrir hvern og einn sjúkling. Undanþágulyfið verður birt í rafrænni undanþágulyfjaverðskrá 1. desember nk.
Von er á skráða lyfinu í mars/apríl 2019.

Hjartamagnýl 75 mg magasýruþolin tafla

13. mars 2019

Von er á Hjartamagnýli 75 mg magasýruþolnum töflum 100 stk í byrjun apríl 2019. Vakin er athygli á því að lyfið verður nú í þynnupakkingum og með nýju norrænu vörunúmeri.

Hjartamagnýl 75 mg magasýruþolnar töflur 500 stk er hætt og kemur ekki aftur.

21. desember 2018

Til að koma í veg fyrir skort, hefur Lyfjastofnun, veitt heimild til sölu ofangreinds lyfs í norskum pakkningum með öðru heiti og öðru norrænu vörunúmeri en kemur fram í lyfjaskrám. Um er að ræða eftirtalið:

Vnr 18 03 62 – Acetylsalisylsyre Actavis – magasýruþolin tafla – 75 mg – 100 stk.

Heiti lyfs í lyfjaskrám er Hjartamagnýl og norrænt vörunúmer Vnr 15 26 35

Pakkningar eru norskar, en lyfinu verður umpakkað með íslenskri áletrun á ytri umbúðum þar sem rétt norrænt vörunúmer kemur fram. Íslenskur fylgiseðill mun fylgja hverri pakkningu lyfsins. 

Artzal 10 mg/ml stungulyf

13. mars 2019

Framleiðslu á stungulyfinu Artzal hefur verið hætt hjá framleiðanda og lyfið kemur því ekki aftur á markað.

14. desember 2018

Stungulyfið Artzal er ófáanlegt hjá innflytjanda og ekki er vitað hvenær von er á því aftur. Heildsalan Distica getur útvegað Fermathron 20 mg/2ml PFS (x1) frá Zimmer Biomet Germany sem einnig inniheldur natríumhýalúrónat. Fermathron er flokkað sem lækningatæki og því þarf ekki undanþágu til notkunar þess.

Tamoxifen Mylan

13.mars 2019

Skráða lyfið Tamoxifen Mylan er nú aftur fáanlegt hjá heildsölu. Lyfið hefur verið ófáanlegt í þó nokkurn tíma.

14. janúar 2019

Vegna ófyrirséðna aðstæðna kláruðust birgðir af undanþágulyfinu um skamman tíma í síðustu viku en samkvæmt upplýsingum frá heildsölu verður lyfið nú aftur fáanlegt frá og með 15.janúar.

2. janúar 2019

Skráða lyfið Tamoxifen Mylan töflur 10 mg og 20 mg er enn ófáanlegt hjá heildsölu og ekki von á því fyrr en í febrúar skv. upplýsingum heildsölu. Undanþágulyfið Tamoxifen 20 mg er fáanlegt gegn undanþágu. Undanþágulyfið var birt í rafrænni undanþágulyfjaverðskrá 1. desember sl. og því er hægt að ávísa lyfinu rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst.

Minnt er á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

14. nóvember 2018

Skráða lyfið Tamoxifen Mylan töflur 10 mg og 20 mg er ófáanlegt hjá heildsölu. Undanþágulyfið Tamoxifen 20 mg er fáanlegt gegn undanþágu. Undanþágulyfið hefur ekki verið birt í rafrænni undanþágulyfjaverðskrá og því verður að ávísa lyfinu með pappírsundanþágulyfseðli. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst . Ekki þarf að sækja um lyfjaskírteini fyrir hvern og einn sjúkling. Sama gildir um undanþágulyfið Tamoxifen 10 mg en von er á því til landsins í næstu viku.

Von er á skráðu lyfjunum til landsins í lok mánaðarins.

Minnt er á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Prednisolon Actavis

8. mars 2019

Prednisolon Actavis 10 mg 25 stk töflur eru ófáanlegar hjá innflytjanda sem stendur og munu líklega ekki fást fyrr en í júní 2019. Á markaði eru fáanlegar Prednisolone Actavis 5 mg 28 stk töflur og Prednisolon EQL Pharma 5 mg töflur. Einnig er von á Decortin H 5 mg 100 stk töflum uppúr miðjum mars 2019. 

30. janúar 2019

Prednisolone Actavis 1 mg töflur verða afskráðar og eru nú ófáanlegar hjá innflytjanda. Útvegað hefur verið óskráð lyf, Prednisolone 1 mg töflur sem hægt er að ávísa rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír.

Minnt er á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Decortin H

5. mars 2019

Decortin H 5 mg töflur 100 stk eru ófáanlegar hjá innflytjanda sem stendur en von er á þeim uppúr miðjum mars 2019. Á markaði eru Prednisolone Actavis töflur 5 mg 28 stk og Prednisolon EQL Pharma 5 mg töflur.

Lyfjastofnun bendir á að ekki er mælt með því að brjóta Prednisolone Actavis töflurnar því ekki er búið að gera brotpróf á þeim.

Quinine Sulfate Actavis

27. febrúar 2019

Quinine Sulfate Actavis 200 mg verður afskráð 1. mars. Óskráð lyf Quinine Sulfate 200 mg er fáanlegt hjá heildsölu og er hægt að ávísa því rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Calcium Sandoz

25. febrúar 2019

Lausasölulyfið Calcium Sandoz freyðtifölur 500 mg hefur verið ófáanlegt um nokkurt skeið og ekki væntanlegt fyrr en í júní. Óskráð lyf Calcium AL 500 mg Brausetabletten er fáanlegt hjá heildsölu. Læknar geta ávísað lyfinu á undanþágulyfseðli á pappír og frá 1.mars er hægt að ávísa lyfinu rafrænt. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Buspiron Mylan

5. febrúar 2019

Framleiðslu lyfsins Buspiron Mylan töflur 5 mg og 10 mg, 100 stk. hefur verið hætt og lyfið afskráð. Undanþágulyf, Busp töflur 5 mg og 10 mg 100 stk er áfram fáanlegt. Hægt er að ávísa Busp rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað Busp með undanþágulyfseðli á pappír.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

22. október 2018:

Skráða lyfið Buspiron Mylan töflur 5 mg og 10 mg, 100 stk. er ófáanlegt hjá heildsölu. Undanþágulyf, Busp töflur 5 mg og 10 mg 100 stk er fáanlegt. Hægt er að ávísa Busp rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað Busp með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst.

Samkvæmt upplýsingum frá heildsölu er ástæða skortsins framleiðslutöf hjá birgja og er nú fyrirséð að skorturinn vari lengur en gert hafði verið ráð fyrir í fyrstu. Áætlað er Buspiron Mylan verði fáanlegt aftur um mitt ár.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Liothyronin / Liothyronine Sodium 

31. janúar 2019

Óskráðu lyfin Liothyronin 20 míkróg töflur og Liothyronine Sodium 5 míkróg töflur eru ekki fáanlegar hjá innflytjandanum Distica eins og stendur. Von er á 5 míkróg töflunum aftur fljótlega. Innflytjandi hefur útvegað annað undanþágulyf, Thybon 20 Henning, sem eru 20 míkrógramma töflur sem innihalda liothyronin hýdróklóríð. Thybon 20 Henning verður birt í rafrænni undanþágulyfjaverðskrá 1. febrúar og því er hægt að ávísa því rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfseðlar sem gefnir eru út á Liothyronin 20 míkróg gilda ekki fyrir Thybon 20 Henning.

Minnt er á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Kóvar 

25. janúar 2019

Kóvar töflur sem innihalda warfarín og eru notaðar til blóðþynningar eru ekki lengur framleiddar og munu brátt hætta að fást. Í staðinn eru komnar á markað töflur undir heitinu Warfarin Teva í styrkleikunum 1 mg og 3 mg. Nánari upplýsingar og leiðbeiningar til apóteka, heilbrigðisstarfsmanna og lyfjanotenda.                     

Klomipramin Mylan/Anafranil

25.janúar 2019

Lyf sem innihalda klómipramín eru ófáanleg hjá heildsölum sem stendur. Útveguð hafa verið undanþágulyfin Anafranil 25 mg og Anafranil 10 mg. Þau verða birt í rafrænni undanþágulyfjaverðskrá 1. febrúar og þá verður hægt að ávísa þeim rafrænt. Þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi geta ávísað lyfjunum með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst.

Ekki þarf að sækja um lyfjaskírteini fyrir hvern og einn sjúkling.

Samkvæmt upplýsingum heildsölu er búist við skráða lyfinu Anafranil 25 mg í apríl 2019, Klomipramin Mylan 25 mg í lok mars 2019 og Klomipramin Mylan 10 mg í byrjun apríl 2019.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

10. janúar 2019

Klomipramin Mylan 10 mg töflur 100 stk eru ófáanlegar hjá innflytjanda. Hægt er að fá undanþágulyfið Anafranil 10 mg töflur 100 stk í staðinn og verður hægt að ávísa lyfinu rafrænt frá 1. febrúar nk. Þangað til þarf að ávísa lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt undanþágulyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst . Ekki þarf að sækja um lyfjaskírteini fyrir hvern og einn sjúkling.

Von er á skráða lyfinu í lok febrúar 2019.

Minnt er á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Furadantin

17. janúar 2019:

Samkvæmt nýjustu upplýsingum frá heildsölu er nú búist við skráða lyfinu aftur í maí 2019.

2. október 2018:

Skráða lyfið Furadantin 50 mg töflur er ófáanlegt hjá heildsölu en óskráð lyf Nifurantin 50 mg töflur 100 stk. er fáanlegt og hefur verið birt í rafrænni undanþáguverðskrá. Því er hægt að ávísa lyfinu rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst. Samkvæmt upplýsingum heildsölu er búist við skráða lyfinu aftur í febrúar 2019.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

18. maí 2018:

Furadantin 50 mg töflur í 15 stykkja pakkningum sem hefur verið ófáanlegt er nú komið í sölu. Lyfið var fellt úr lyfjaverðskrá vegna birgðaskorts og kemur ekki aftur inn í hana fyrr en við næstu útgáfu 1. júní.  Lyfjagreiðslunefnd hefur heimilað sölu pakkningarinnar strax en ekki er hægt að ávísa henni með rafrænum hætti fyrr en 1. júní.

Minirin 60 míkróg frostþurrkaðar töflur

7. desember 2018

Minirin 60 míkróg frostþurrkaðar töflur eru ófáanlegar hjá innflytjanda. Á markaði eru 120 míkróg og 240 míkróg frostþurrkaðar töflur auk nefdropa og nefúða. Fyrir fullorðna sjúklinga sem nota 60 míkróg frostþurrkaðar töflur er fáanlegt lyfið Nocdurna í öðrum styrkleikum.

Ekki er vitað hvenær 60 míkróg töflur verða aftur fáanlegar.

Aspirin Actavis 300 mg töflur

26. nóvember 2018

Aspirin Actavis 300 mg töflur verða afskráðar á næstunni og koma ekki aftur.  Lyfið hefur verið selt án lyfseðils í apótekum.  Vakin er athygli á því að ýmis önnur verkjalyf fást án lyfseðils í apótekum, þar á meðal Treo freyðitöflur og Triplo freyðitöflur sem innihalda virka efnið asetýlsalisýlsýru (aspirín) eins og Aspirin Actavis en að auki koffein. Lyfjafræðingar í apótekum geta leiðbeint um val á verkjalyfjum. Ef sjúklingur þarf nauðsynlega á 300 mg asetýlsalisýlsýrutöflum að halda mun læknir geta sótt um undanþágu til notkunar á óskráðu lyfi.

Minnt er á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Cyklokapron töflur

23. nóvember 2018

Cyklokapron töflur eru ófáanlegar hjá innflytjanda. Verið er að útvega undanþágulyf með sama nafni í 60 stykkja pakkningu og er það væntanlegt í lok nóvember. Hægt verður að ávísa lyfinu rafrænt frá 1. desember nk. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt undanþágulyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst . Ekki þarf að sækja um lyfjaskírteini fyrir hvern og einn sjúkling.

Von er á skráða lyfinu í júní 2019.

Minnt er á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Xylocain hlaup 20 mg/g - lyfið er nú fáanlegt

19. desember 2018

Skráða lyfið er nú fáanlegt aftur. Það kom aftur í sölu fyrr í mánuðinum.

21. nóvember 2018

Xylocain hlaup 20 mg/g hefur ekki verið fáanlegt hjá heildsölu um nokkuð skeið. Undanþágulyf með sama heiti (Xylocain 2% hlaup) er fáanlegt gegn undanþágu og hefur verið birt í rafrænnni undanþágulyfjaverðskrá. Því er hægt að ávísa lyfinu rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt undanþágulyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst.

Von er á skráða lyfinu aftur í byrjun desember (viku 49).

Minnt er á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Syntocinon

19. nóvember 2018

Skráða lyfið Syntocinon nefúði hefur verið ófáanlegt hjá heildsölu um nokkuð skeið. Undanþágulyf með sama heiti er fáanlegt gegn undanþágu og hefur verið birt í rafrænni undanþágulyfjaverðskrá. Því er hægt að ávísa lyfinu rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst. Ekki þarf að sækja um lyfjaskírteini fyrir hvern og einn sjúkling.

Ekki er vitað hvenær skráða lyfið verður aftur fáanlegt.

Minnt er á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Syntocinon stungulyf sem eingöngu er notað á sjúkrahúsum er ekki heldur fáanlegt. Þar er einnig hægt að útvega undanþágulyf með sama heiti.

Estrogel


26. júlí 2016

Skráða lyfið Estrogel hlaup er nú fáanlegt í heildsölu.

15. nóvember 2018

Skráða lyfið Estrogel hlaup er ófáanlegt og verður fellt úr lyfjaskrám 1. desember næstkomandi. Á markaði eru ýmis lyf sem einnig innihalda estradíól. Á markaði er forðaplásturinn Vivelle dot þar sem lyfið berst í gegnum húð, líkt og með Estrogel og einnig nokkrar tegundir af töflum. Læknum er bent á að nota skráð lyf ef þess er nokkur kostur. Fyrir þá sjúklinga sem ekki geta nýtt sér skráð lyf geta læknar sótt um notkun á undanþágulyfinu Oestrogel. Mikilvægt er að taka fram í rökstuðningi að ekki sé hægt að nota skráð lyf. Hægt er að ávísa undanþágulyfinu rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Exemestan Actavis - Lyfið er nú fáanlegt

1. október 2018:

Lyfið Exemestan Actavis er nú fáanlegt.

18. september 2018:

Lyfið Exemestan Actavis 25 mg töflur (samheitalyf) hefur verið ófáanlegt í heildsölu síðan 15. maí sl. Aromasin 25 mg töflur (frumlyfið) sem inniheldur sama virka efni er til í heildsölu. Aromasin er með greiðsluþátttöku og fellur undir greiðsluþrep samkvæmt reglum Sjúkratrygginga Íslands. Von er á Exemestan Actavis 1. október nk.

Ef samheitalyfið fer á bið þá eykst greiðsluhluti Sjúkratrygginga Íslands og verð frumlyfsins verður viðmiðunarverð. 


Folic Acid - Folsyra Evolan er nú fáanlegt

15.október 2018:

Folsyra Evolan 5 mg töflur komu á markað 1.október 2018 og eru nú fáanlegar.

14.september 2018:

Skráða lyfið Folic Acid 5 mg töflur 28 stk. er ófáanlegt í heildsölu en óskráð lyf, Folsaure 5 mg töflur er fáanlegt og hefur verið birt í rafrænni undanþágulyfjaverðskrá. Því er hægt að ávísa lyfinu rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Ekki liggur fyrir hvenær skráða lyfið verður fáanlegt aftur.

Cardosin Retard og Carduran Retard - Cardosin Retard er nú fáanlegt

8. nóvember 2018

Til að koma í veg fyrir skort, hefur Lyfjastofnun, veitt heimild til sölu Cardosin Retard í sænskum pakkningum, með öðru heiti og öðru norrænu vörunúmeri en kemur fram í lyfjaskrám. Um er að ræða eftirtalið:


 • Vnr 02 15 00 – Doxazosin Actavis (SE) – forðatafla – 4 mg – 100 stk.

Heiti lyfs í lyfjaskrám er Cardosin Retard og norrænt vörunúmer Vnr 01 33 02.

Pakkningar eru sænskar, en lyfinu verður umpakkað þannig að límmiði með íslenskri áletrun verður á ytri umbúðum. Rétt norrænt vörunúmer kemur sömuleiðis fram þar, og íslenskur fylgiseðill mun fylgja hverri pakkningu lyfsins. 

22. september 2018

Cardosin Retard er núna fáanlegt í heildsölu.                                                                           

13. september 2018: Til lækna

Skráðu lyfin Cardosin Retard 4 mg forðatöflur og Carduran Retard 4 mg forðatöflur eru ófáanleg í heildsölu. 

Óskráða lyfið Doxazosin 4 mg töflur er fáanlegt og hefur verið birt í rafrænni undanþáguverðskrá og er því hægt að ávísa lyfinu rafrænt. Vakin er athygli á því að um er að ræða annað lyfjaform, töflur en ekki forðatöflur. Lyfjahvörf lyfjaformanna eru ólík, t.d. er frásog af töflunum meira og ójafnara (toppar) en af skráðu forðatöflunum. Lyfjastofnun vill því benda læknum á upplýsingar um frásog í kafla 5.2 í samantekt á eiginleikum (SmPC) skráðu lyfjanna Carduran Retard og Cardosin Retard þar sem þau eru borin saman við venjulegar töflur.

Þeir læknar sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi geta ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Colrefuz

24. ágúst 2018: Til lækna

Skráða lyfið Colrefuz 500 míkróg. töflur er ófáanlegt hjá heildsölu en óskráð lyf Colchicine 500 míkróg. töflur er nú fáanlegt og hefur verið birt í rafrænni undanþáguverðskrá. Því er hægt að ávísa lyfinu rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst. Ekki liggur fyrir hvenær skráða lyfið verður fáanlegt aftur.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Co-trimoxazole


19.júlí 2018: Til lækna

Skráða lyfið Co-trimoxazole er ófáanlegt hjá heildsölu en óskráð lyf, Co-Trimoxazole 480 mg töflur, 28 stk. er nú fáanlegt og hefur verið birt í rafrænni undanþáguverðskrá. Því er hægt að ávísa lyfinu rafrænt. Einnig geta þeir sem ekki hafa aðgang að rafrænu undanþágulyfjakerfi ávísað lyfinu með undanþágulyfseðli á pappír. Lyfjastofnun mun samþykkja undanþágulyfseðla fyrir lyfið meðan skráða lyfið er ófáanlegt og apótek getur því afgreitt lyfseðilinn áður en formleg staðfesting berst.

Lyfjastofnun minnir á að almennt gildir að óskráðum lyfjum fylgja engar upplýsingar eða áletranir á íslensku og upplýsingagjöf lækna til sjúklinga er því enn mikilvægari en venjulega.

Typhim Vi

11.júní 2018 - Undanþága: veitt heimild til sölu í sænsk-finnskum pakkningum

Til að koma í veg fyrir skort hefur Lyfjastofnun veitt heimild til sölu 2000 pakkninga lyfsins Typhim Vi í sænsk-finnskum pakkningum. Þær eru með öðru norrænu vörunúmeri en er að finna í lyfjaskrám. Norrænt vörunúmer á sænsk-finnskum pakkningum er Vnr 18 18 62, en Vnr 02 83 14 er í lyfjaskrám.

Um eftirtalda pakkningu er að ræða:

 • Vnr 02 83 14 - Typhim Vi - 25 míkróg/0,5 ml - stungulyf, lausn – áfyllt sprauta


Nystimex

16.maí 2018 - Til lækna:

Skráða lyfið Nystimex (nýstatín), sem hefur verið ófáanlegt er nú komið í sölu. Nota skal venjulegan lyfseðil til að ávísa lyfinu. 


Twinrix,  Havrix og Varilrix

25. febrúar 2019

Varilrix bóluefni sem hefur verið ófáanlegt um nokkurt skeið og ekki í lyfjaverðskrá er nú aftur fáanlegt hjá heildsölu og mun birtast í lyfjaverðskrá 1. mars nk. Engu að síður hefur lyfjagreiðslunefnd veitt heimild til að selja lyfið fyrir þann tíma.

6. desember 2018  

Skortur er á bóluefnunum Twinrix Adult og Havrix . Skv. upplýsingum innflytjanda hafa bóluefnin verið ófáanlegt hjá framleiðanda en von er á þeim fyrir jól. Ekki er skortur á Twinrix fyrir börn ( Twinrix Peadiatric ).  Bóluefnið Varilrix sem er bóluefni gegn hlaupabólu er einnig ófáanlegt. Skv. upplýsingum innflytjanda er von á því í lok mánaðarins.

24.apríl 2018  

Skortur er á bóluefnunum Havrix og Twinrix sem gefin eru til varnar lifrarbólgu A annars vegar, og lifrarbólgu A og B hins vegar.  Ástæðan er framleiðsluvandi og því er um skort á heimsvísu að ræða.

Lyfjastofnun hefur unnið að því undanfarið að finna lausn á vandanum í samstarfi við umboðsaðila og innflytjanda. 

Bóluefnið Havrix, er ekki fáanlegt hér á landi. Hins vegar er fáanlegt annað bóluefni í sama lyfjaflokki sem er ekki á markaði á Íslandi, Vaqta, en hægt er að afgreiða það sem undanþágulyf með rafrænum og skjótvirkum hætti. Af því komu 200 skammtar til landsins í byrjun vikunnar og 100 skammtar eru væntanlegir í næstu viku.

Bóluefnið Twinrix er einnig ófáanlegt tímabundið hérlendis. Twinrix, eins og Havrix, er framleitt í tvenns konar styrkleika, annars vegar fyrir börn, hins vegar fyrir fullorðna. Samkvæmt upplýsingum frá innflytjanda er Twinrix fyrir fullorðna ekki væntanlegt fyrr en í október næstkomandi, en Twinrix fyrir börn verður hægt að fá í byrjun næstu viku. Þá ættu 680 skammtar þess bóluefnis að vera komnir til landsins.Biðlistar lyfja

Lyf sem eru á markaði en af einhverjum orsökum eru ekki til hjá lyfjaheildverslunum, tímabundið, eru birt á biðlistum fyrirtækjanna. Einnig birta Sjúkratryggingar Íslands sameiginlegan biðlista allra lyfjaheildverslana en þó ekki með öllum upplýsingum sem koma fram á biðlistum þeirra.
Var efnið hjálplegt? Nei