Skilum gömlum lyfjum til eyðingar í apótek

Að skila gömlum lyfjum til eyðingar í apótek er öruggasta leiðin til að losa sig við lyf. Ekki henda lyfjum í rusl, vask eða klósett vegna umhverfisáhrifa.

Hvernig á að skila lyfjum til eyðingar í apótek?

  • Ef þess er óskað er hægt að fjarlægja persónugreinanlegar upplýsingar af umbúðum
  • Setjið lyfin í poka
  • Skilið pokanum í næsta apótek

Ekki er þörf á að skila pappírsumbúðum utan af lyfjum, þær á frekar að flokka með öðrum pappírsúrgangi.

Sprautum og sprautunálum skal skila í apótek í lokuðum ílátum til að koma í veg fyrir að starfsmenn skaði sig á oddhvössum hlutum. Hægt er að fá sérstök nálabox í apótekum.

Öllum íslenskum apótekum ber skylda til að taka á móti lyfjum frá einstaklingum til eyðingar. Í reglugerð nr. 1266/2017 stendur orðrétt í 25. grein „Lyfjabúðir skulu taka við lyfjum frá sjúklingum án endurgjalds og koma til eyðingar, enda sé um að ræða lyf sem afgreidd hafa verið úr lyfjabúð.“

Hvað gera apótekin við lyfin sem skilað er til eyðingar?

Viðskiptavinir apóteka kvarta stundum yfir því að þeir fái ekki endurgreitt fyrir lyf sem þeir þurfa ekki að nota og skila í apótek. Apótekum er ekki heimilt að selja öðrum þau lyf sem skilað er inn jafnvel þó að um óáteknar lyfjapakkningar sé að ræða og ekki sé komið fram yfir fyrningartíma lyfjanna. Apótekum ber að tryggja að þau lyf sem viðskiptavinir fá afgreidd hafi verið meðhöndluð og geymd á réttan hátt þannig að gæði þeirra séu tryggð. Ekki er hægt að tryggja gæðin ef lyfið hefur farið út úr apótekinu með viðskiptavini, þ.e. út fyrir ábyrgðarsvæði apóteksins.

Þegar apótek hafa tekið við lyfjum til eyðingar er þeim komið í örugga eyðingu hjá fyrirtækjum sem hafa leyfi Umhverfisstofnunar til að eyða slíkum úrgangi. Flutningskeðja frá apóteki til eyðingarfyrirtækis er lokuð þannig að lyfin komast ekki í hendur óviðkomandi á leiðinni.

Ekki henda lyfjum í rusl, vask eða klósett!

Á hverju ári henda Íslendingar miklu af lyfjum. Niðurstöður könnunar sem unnin var fyrir Lyfjastofnun í nóvember 2016 sýna að rúmlega þriðjungur Íslendinga hendir lyfjum í rusl, vask eða klósett. Ef lyfjum er hent í rusl, vask eða klósett getur það haft skaðleg áhrif á umhverfið.

Lyf geta skaðað umhverfið

Lyf sem hent er í rusl, vask eða klósett geta borist út í náttúruna.  Reyndar geta lyf sem tekin eru inn einnig hafnað í náttúrunni þar sem líkaminn skilur hluta af þeim lyfjum sem neytt er út með þvagi eða saur.

Þó að frárennslið sé síað í hreinsunarskini þá eru yfirleitt bara síuð burt föst efni, en lyfin eru að öllu jöfnu uppleyst. Þannig berast lyfin með frárennslinu út í náttúruna. Sum lyf eru lengi að brotna niður þannig að þau geta verið nokkurn tíma í náttúrunni.

Lyf sem berast út í náttúruna geta skaðað umhverfið. Sem dæmi má nefna að sýklalyf hafa áhrif á umhverfið á þann hátt að bakteríur verða ónæmar fyrir lyfjunum. Það getur síðan leitt til þess að erfitt verður að ráða við sýkingar því lyfin virka þá ekki lengur á bakteríurnar. Þá er líka þekkt að hormónar og efni frá lyfjum sem orsaka hormónabreytingar, t.d. estrogen  í getnaðarvarnartöflum, getur leitt til þess að karlkyns fiskar og froskar verði tvíkynja sem dregur úr hæfileika þeirra til æxlunar.

Hvað er hægt að gera til að draga úr því að lyf berist út í náttúruna?

Apótekum er skilt samkvæmt lögum að taka við lyfjum frá almenningi til eyðingar eins og fram hefur komið. Þetta ákvæði er sett í löggjöfina til að koma í veg fyrir að lyfjum sé hent í rusl, vask eða klósett. Á sjúkrahúsum og öðrum heilbrigðisstofnunum er mikilvægt að skýrar reglur séu um hvernig ganga skal frá ónotuðum lyfjum þannig að þeim sé eytt á öruggan hátt.

 Hvað er er að gerast í Evrópu?

Lyf og umhverfi er mikilvægt þema innan Evrópusambandsins (ESB) og framkvæmdastjórn ESB vinnur að nýrri stefnumótun á þessu sviði. Áður en ný lyf fást skráð verður að liggja fyrir umhverfismat. ESB hefur einnig ákveðið að í öllum löndum sambandsins skuli vera reglur um að apótek taki við lyfjum til eyðingar á sama hátt og gert er hér á landi.

Í fylgiseðlum lyfja bæði fyrir menn og dýr kemur fram að hvorki megi skola lyfjum niður í frárennslislagnir né fleygja þeim með heimilissorpi. Leita eigi ráða í apóteki um hvernig heppilegast sé að eyða lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.