Fréttir

Bréf til heilbrigðisstarfsmanna (DHPC) – Thimazole Uni-Pharma

Hætta á bráðri brisbólgu og eindregnari ráðleggingar um getnaðarvarnir.

15.1.2019

Markaðsleyfishafi lyfsins Thiamazole Uni-Pharma hefur í samráði við Lyfjastofnun Evrópu og Lyfjastofnun sent bréf til heilbrigðisstarfsmanna til þess að koma á framfæri upplýsingum til heilbrigðisstarfsmanna um hættu á bráðri brisbólgu og eindregnari ráðleggingum um getnaðarvarnir.

Lyf sem innihalda carbimazol eða thiamazol eru notuð til meðferðar á ofvirkni skjaldkirtils (thyrotoxicosis) hjá fullorðnum og börnum og unglingum frá 3 ára aldri.

Lyfið Thiamazole Uni-Pharma 5 mg töflur kom á markað 1.12.2018 á Íslandi. Lyfið verkar á skjaldkirtil með því að hamla nýmyndun skjaldkirtilshormóna. Carbimazol er forlyf sem hvarfast hratt í virka umbrotsefnið thiamazol. Lyf sem innihalda carbimazol hafa ekki markaðsleyfi í Íslandi.

Hætta á bráðri brisbólgu

  • Ef bráð brisbólga kemur fram skal hætta meðferð með carbimazoli/thiamazoli tafarlaust.
  • Hafi sjúklingur fengið bráða brisbólgu eftir lyfjagjöf með carbimazoli/thiamazoli má ekki gefa honum lyfið á ný þar sem það getur leitt til þess að brisbólgan komi aftur, og þróist þá á styttri tíma en áður. 


Strangari ráðleggingar um getnaðarvarnir

  • Upplýsingar úr faraldsfræðilegum rannsóknum styðja grun um að carbimazol/thiamazol valdi vansköpun fósturs þegar lyfin eru gefin á meðgöngu, einkum í stórum skömmtum og á fyrsta þriðjungi meðgöngunnar. Konur á barneignaraldri verða að nota öruggar getnaðarvarnir meðan á meðferð með carbimazoli/thiamazoli stendur. 
  • Meðhöndla skal ofvirkni skjaldkirtils hjá þunguðum konum á fullnægjandi hátt til að koma í veg fyrir alvarlega fylgikvilla hjá móður og fóstri.
  • Carbimazol/thiamazol má aðeins gefa á meðgöngu eftir nákvæmt einstaklingsbundið mat á ávinningi/áhættu og aðeins á gefa minnsta virka skammt án viðbótargjafar skjaldkirtilshormóns.
  • Ef carbimazol/thiamazol er notað á meðgöngu er náið eftirlit með móður, fóstri og nýbura ráðlagt.


Nánari upplýsingar er að finna í bréfinu, og að auki má finna ítarlegar upplýsingar um Thiamazole Uni-Pharma.

Yfirlit yfir bréf til heilbrigðisstarfsmanna

Til baka Senda grein