Fréttir

Ný lyf á markað 1. ágúst 2017

Stutt samantekt um ný lyf sem komu á markað 1. ágúst2017

3.8.2017

Attentin töflur. Hver tafla inniheldur 5, 10 eða 20 mg af dexamfetamin súlfati. Hjálparefni með þekkta verkun er isomalt. Lyfið er ætlað til notkunar sem hluti af víðtækri meðferðaráætlun við athyglisbresti með ofvirkni (ADHD) hjá börnum og unglingum, 6 til 17 ára, þegar svörun við fyrri meðferð með methylphenidati er talin klínískt ófullnægjandi. Yfirleitt felur víðtæk meðferðaráætlun í sér sálfræðileg, menntunarleg og félagsleg úrræði.Lyfið er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi þess komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Markaðssetning á Íslandi er háð því að Lyfjastofnun hafi staðfest að sérstök skilyrði er varða öryggi og verkun við notkun lyfsins séu uppfyllt. Lyfið er eftirritunarskylt og hámarksmagn sem ávísa má með lyfseðli er sem svarar 30 daga skammti.

Cleye augndropar, lausn. Hver ml inniheldur 0,12 mg af naphazolinhýdróklóríði. Lyfið er ætlað við vægum roða og ertingu sem stöku sinnum kemur fram í auga hjá fullorðnum og börnum, 12 ára og eldri. Lyfið er selt án lyfseðils.

Doxorubicin medac innrennslislyf, lausn. Hver ml inniheldur 2 mg af doxórúbicínhýdróklóríði. Lyfið er frumuskemmandi lyf sem er ætlað til meðferðar við illkynja æxlum af ýmsum toga. Lyfið er sjúkrahúslyf og ávísun þess er bundin við sérfræðinga í krabbameinslækningum og blóðsjúkdómum.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka filmuhúðaðar töflur. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 200 mg af emtrícítabíni og 245 mg af tenófóvír tvísóproxíli. Hjálparefni með þekkta verkun er laktósi. Lyfið er ætlað til meðferðar við HIV-sýkingu í samsettri meðferð gegn retróveirum á fullorðnum einstaklingum. Lyfið er sjúkrahúslyf og ávísun þess er bundin við sérfræðinga í smitsjúkdómum. Markaðssetning á Íslandi er háð því að Lyfjastofnun hafi staðfest að sérstök skilyrði er varða öryggi og verkun við notkun lyfsins séu uppfyllt. Til að lágmarka áhættu eða tryggja rétta verkun við notkun þessa lyfs hafa lyfjayfirvöld gert kröfu um útgáfu og dreifingu öryggisupplýsinga til viðbótar við SmPC, fylgiseðil og áletranir. Athugið að verið getur að afhenda þurfi sjúklingum útgefið efni, áður en lyfinu er ávísað eða notkun þess hafin. Útgefið efni er aðgengilegt hjá markaðsleyfishafa.

Etoricoxib Krka filmuhúðaðar töflur. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 30, 60, 90 eða 120 mg af etoricoxibi. Lyfið er ætlað fullorðnum og unglingum, 16 ára og eldri, til meðferðar við einkennum slitgigtar, iktsýki, hrygggiktar og við verkjum og bólgueinkennum tengdum bráðri þvagsýrugigt. Einnig ætlað fullorðnum og unglingum, 16 ára og eldri, til skammtíma meðferðar við miðlungi miklum verkjum í tengslum við tannaðgerðir. Ákvörðunin um að ávísa sértækum Cox-2 hemli skal vera byggð á heildaráhættumati fyrir hvern einstakan sjúkling. Lyfið er lyfseðilsskylt.

Gliclatim töflur með breyttan losunarhraða. Hver tafla inniheldur 30 mg af gliclazidi. Lyfið er ætlað til meðferðar á insúlínóháðri sykursýki (gerð 2) hjá fullorðnum, þegar breytt mataræði, hreyfing og þyngdartap eitt og sér nægir ekki til að ná stjórn á blóðsykri. Lyfið er lyfseðilsskylt.

Influvac stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu. Lyfið inniheldur Inflúensuveiru yfirborðsmótefnavaka af þremur stofnum (A/California/7/2009 (HIN1), A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) og B/Brisbane/60/2008). Bóluefnið er í samræmi við ráðleggingar WHO (norðurhvel) og ákvarðanir Evrópusambandsins varðandi tímabilið 2016/2017. Lyfið er lyfseðilsskylt.

REKOVELLE stungulyf, lausn í rörlykju.  Hver ml af lausn inniheldur 33.3 míkróg of follitropin delta, manna raðbrigða FSH (recombinant follicle-stimulating hormone) framleitt með erfðatækni með því að nota frumulínu úr mönnum. Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Lyfið er ætlað til að stýra örvun eggjastokka til að ná fram þroska margra eggbúa hjá konum sem gangast undir tæknifrjóvgun t.d. við glasafrjóvgun eða flutning sáðfrumu inn í eggfrumu. Lyfið er lyfseðilsskylt og ávísun þess er bundin við sérfræðinga í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp og sérfræðinga í innkirtlasjúkdómum.

Terbinafin Medical Valley töflur. Hver tafla inniheldur 250 mg af terbinafini hýdróklóríði. Lyfið er notað til meðhöndlunar sveppasýkinga í húð og nöglum þegar lyfjagjöf til inntöku er talin viðeigandi. Lyfið er lyfseðilsskylt.

Truberzi filmuhúðaðar töflur. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 75 eða 100 mg af eluxadolíni. Lyfið er ætlað fullorðnum við meðferð við heilkenni ristilertingar með niðurgangi. Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Lyfið er lyfseðilsskylt.

Vemlidy filmuhúðaðar töflur. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur tenófóvír alafenamíð fúmarat sem samsvarar 25 mg af tenófóvír alafenamíði. Hjálparefni með þekkta verkun

er laktósi. Lyfið er ætlað til meðferðar á langvinnri lifrarbólgu B hjá fullorðnum einstaklingum og unglingum (12 ára og eldri með líkamsþyngd að lágmarki 35 kg). Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Lyfið er sjúkrahúslyf og ávísun þess er bundin við sérfræðinga í smitsjúkdómum og sérfræðinga í meltingarfærasjúkdómum.

Sjá lista

Til baka Senda grein