Bréf til heilbrigðisstarfsmanna (DHPC) – Cibinqo, Jyseleca, Olumiant, Rinvoq og Xeljanz

Ráðleggingar hafa verið uppfærðar til að lágmarka hættuna á illkynja sjúkdómum, alvarlegum hjarta- og æðaatvikum, alvarlegum sýkingum, segareki í bláæðum og dauðsföllum með notkun Janus kínasa hemla (JAK-hemla).

Í samráði við Lyfjastofnun Evrópu og Lyfjastofnun vilja markaðsleyfishafarnir AbbVie, Galapagos, Lilly og Pfizer upplýsa um eftirfarandi:

 • Aukin tíðni illkynja sjúkdóma, alvarlegra hjarta- og æðaatvika (major adverse cardiovascular events (MACE)), alvarlegra sýkinga, segareks í bláæðum (venous thromboembolism (VTE)) og dauðsfalla hefur sést hjá sjúklingum með iktsýki (rheumatoid arthritis (RA)) með tiltekna áhættuþætti sem nota meðferð með JAK-hemlum samanborið við meðferð með TNFα-hemlum.
 • Þessi áhætta er talin vera áhrif heils lyfjaflokks (class effects) og eiga við um alla samþykkta ráðlagða notkun JAK-hemla við bólgu- og húðsjúkdómum.
 • Þessa JAK-hemla á eingöngu að nota ef engir aðrir hentugir meðferðarkostir eru tiltækir hjá sjúklingum:
  • 65 ára og eldri;
  • sem reykja eða hafa áður reykt til langs tíma;
  • með aðra áhættuþætti fyrir hjarta- og æðasjúkdómum eða illkynja sjúkdómum.
 • Gæta skal varúðar við notkun JAK-hemla hjá sjúklingum með aðra áhættuþætti fyrir segareki í bláæðum en þá sem taldir eru upp hér að framan.
 • Ráðleggingar um skammta eru endurskoðaðar fyrir suma sjúklingahópa með áhættuþætti.
 • Regluleg húðskoðun er ráðlögð hjá öllum sjúklingum.
 • Þeir sem ávísa lyfjunum skulu ræða við sjúklinga um hættur sem tengjast notkun JAK-hemla.

Lyfin Cibinqo, Olumiant og Xeljanz eru markaðssett hér á landi og lyfin Jyseleca og Rinvoq eru með íslensk markaðsleyfi en ekki markaðssett.

Nánari upplýsingar er að finna í bréfinu og að auki má finna ítarlegar upplýsingar um lyfin Cibinqo, Oluminat og Xeljanz í sérlyfjaskrá.

Yfirlit yfir bréf til heilbrigðisstarfsmanna.Síðast uppfært: 21. mars 2023
Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?


LiveChat