Verð og greiðsluþátttaka

Verð og greiðsluþátttaka

Lyfjastofnun tekur ákvarðanir um lyfjaverð með markmið lyfjalaga að leiðarljósi um að notkun lyfja hér á landi byggist á skynsamlegum og hagkvæmum grunni, ásamt því að ákveða greiðsluþátttöku eftir því sem við á samkvæmt lyfjalögum og reglugerðum settum á grundvelli þeirra

Verklagsreglur

Leiðbeiningar og vinnureglur

Ýmsar verklagsreglur varðandi verð og greiðsluþátttöku lyfja

Umsóknir

Eyðublöð

Umsókn um hámarksheildsöluverð, greiðsluþátttöku og birtingu lyfja.

Mikilvægar dagsetningar

Birting á nýjum markaðssettum lyfjum

 • Þarf að berast með eins mánaðar fyrirvara.
 • Dæmi: Sótt er um birtingu í síðasta lagi 30. nóvember ef birting á að vera 1. janúar.
 • Forsenda fyrir birtingu í lyfjaverðskrá er að markaðsleyfi liggi fyrir sem og samþykkt hámarksheildsöluverð fyrir lyfið.

 

Birting á nýjum undanþágulyfjum

 • Sækja þarf um verð og birtingu í síðasta lagi fjórum virkum dögum fyrir gildistöku lyfjaverðskrár 1. eða 15. hvers mánaðar. Verðskráin er gefin út tveimur virkum dögum fyrir gildistöku. Forsenda fyrir að svo skjót afgreiðsla sé tryggð, er að verðumsókn sé samkvæmt reglum.

 

Endurbirting

 • Sækja þarf um endurbirtingu fyrir 6. hvers mánaðar til að hægt sé að birta í næstu lyfjaverðskrá á eftir.
 • Dæmi: Sótt er um endurbirtingu fyrir 6. desember ef birting á að vera 1. janúar.

 

Útgáfa lyfjaverðskrár

 • Upphafsskrá hvers mánaðar kemur út tveimur virkum dögum fyrir 1. hvers mánaðar. Auk þess er birtur listi með helstu breytingum og skilyrtri greiðsluþátttöku.
 • Milliskrá hvers mánaðar: Tveimur virkum dögum fyrir 15. hvers mánaðar er lyfjaverðskrá gerð aðgengileg. Milliskráin er útgefin með nýju gengi og nýjum undanþágulyfjum. Í verðskráinni eru engin ný markaðssett lyf eða breytingar. Þó er möguleiki á að leiðrétt skrána ef þörf er á.

 

Verðbreyting á umboðsmannaverði

 • Hægt er að senda inn verðbreytingar 1. – 10. hvers  mánaðar sem á að birtast í lyfjaverðskrá næsta mánaðar.

 

Útgáfa lyfjaverðskrárgengis

 • Fjórum virkum dögum fyrir 1. og 15. hvers mánaðar er gefið út svokallað lyfjaverðskrárgengi. Gengið er notað til að uppfæra lyfjaverðskrá sem tekur gildi 1. og 15. hvers mánaðar.

 

Afgreiðslutími verð- og greiðsluþátttökuumsókna

– Verðumsókn (hámarks heildsöluverð), nýtt lyf: Allt að 90 dagar.

– Greiðsluþátttökuumsókn, lyf með samþykkt hámarks heildsöluverð:    Allt að 90 dagar.

– Verð- og greiðsluþátttökuumsókn: Allt að 180 dagar.

– Verðhækkun/verðlækkun hámarks heildsöluverðs: Allt að 90 dagar.

Hægt er að nálgast nánari upplýsingar í reglugerð nr. 1414/2020 um verðlagningu lyfja og greiðsluþátttöku í lyfjum (22. grein)

 

Annað

 • Á tímabilinu 11.-12. hvers mánaðar er birtur listi yfir þau lyf sem óskað hefur verið eftir að birtist í lyfjaverðskrá 1. næsta mánaðar.
 • Þann 15. hvers mánaðar er tekinn út listi á vef Sjúkratrygginga Íslands yfir þau lyf sem hafa verið skráð í birgðaskorti lengur en 90 daga. Dæmi: Listi SÍ tekinn út 15. nóvember og lyfin felld úr lyfjaverðskrá sem tekur gildi 1. desember.

Upplýsingar frá Norðurlöndum

Lyfjaverðskrá

Verklag við útgáfu lyfjaverðskrár

Ferill vegna birtinga lyfja í lyfjaverðskrá

Vinnuregla

Ákvörðun heildsöluverðs lyfja

Lyfjastofnun ákvarðar hámarksheildsöluverð á öllum lyfseðilsskyldum lyfjum og
hámarksheildsöluverð á öllum dýralyfjum, bæði lyfseðilsskyldum og lausasölulyfjum.

LiveChat