Eyðublöð

Hér eru aðgengileg þau eyðublöð sem Lyfjastofnun gefur út. Eyðublöðin er flokkuð eftir tilgangi eyðublaðanna.

Flokkar:

Eyðublöð vegna leyfisveitinga lyfja

Umsókn um samhliða innflutning docx, 58 kb Leyfisveiting lyfja

Heimild til innflutnings smáskammtalyfs docx, 238 kb Leyfisveiting lyfja

Umsókn um lækkun árgjalds docx, 34 kb Leyfisveiting lyfja

Umsókn um niðurfellingu markaðsleyfis eða brottfalls úr lyfjaskrám doc, 98 kb Leyfisveiting lyfja

Umsókn um birtingu upplýsinga í sérlyfjaskrá og lyfjaverðskrá doc, 75 kb Leyfisveiting lyfja

Undirskriftareyðublað vegna klínískrar lyfjarannsóknar doc, 35 kb Leyfisveiting lyfja

Skuldbinding um skil á ársskýrslu og/eða lokaskýrslu vegna klínískrar lyfjarannsóknar doc, 36 kb Leyfisveiting lyfja

Skuldbinding um birtingu á niðurstöðum klínísku lyfjarannsóknarinnar í EudraCT gagnagrunninn doc, 36 kb Leyfisveiting lyfja

Eyðublöð vegna apóteka

Atvikaskráning frá apótekum - mistök við afgreiðslu í apótekum Vefeyðublað Apótek

Umsókn um lyfsöluleyfi vegna nýs apóteks Vefeyðublað Apótek

Umsókn um lyfsöluleyfi vegna apóteks í rekstri Vefeyðublað Apótek

Umsókn um rekstrarleyfi vegna apóteks Vefeyðublað Apótek

Umsókn um leyfi til að gegna störfum aðstoðarlyfjafræðings tímabundið Vefeyðublað Apótek

Umboð til prentunar vegna afhendingar lyfja í apóteki - útfylltu umboði skal framvísa í apóteki pdf, 359 kb Apótek

Limited power of attorney for third persons collecting medicines at a pharmacy pdf, 357 kb Apótek

Eyðublöð vegna innflutnings, framleiðslu og heildsöludreifingar lyfja

Umsókn um leyfi til innflutnings og/eða heildsöludreifingar lyfja docx, 60 kb Innflutningur, framleiðsla og heildsöludreifing lyfja

Umsókn um leyfi til lyfjaframleiðslu docx, 55 kb Innflutningur, framleiðsla og heildsöludreifing lyfja

Umsókn um CPP vottorð fyrir lyf sem hafa markaðsleyfi á Íslandi (gerð A) Vefeyðublað Innflutningur, framleiðsla og heildsöludreifing lyfja

Umsókn um CPP vottorð fyrir lyf án markaðsleyfis á Íslandi en eru framleidd á Íslandi (gerð B) Vefeyðublað Innflutningur, framleiðsla og heildsöludreifing lyfja

Eyðublöð vegna ávana- og fíkniefna

Tilkynning um innflutning eftirlitsskylds efnis docx, 45 kb Ávana- og fíkniefni

Eyðublað vegna birgðaskráningar eftirritunarskyldra lyfja í lyfjasölu dýralækna

Birgðaskrá eftirritunarskyldra lyfja í lyfjasölu dýralækna docx, 29 kb Birgðaskraning eftirritunarskyldra lyfja

Eyðublöð vegna lækningatækja

Tilkynning framleiðanda lækningatækis um atvik Annað Laekningataeki

Tilkynning eiganda eða notanda lækningatækis um atvik Vefeyðublað Laekningataeki

Tilkynning eiganda eða notanda ígræðanlegs lækningatækis um atvik Vefeyðublað Laekningataeki

Skráningareyðublað lækningatækis fyrir framleiðendur og seljendur doc, 68 kb Laekningataeki

Tilkynningareyðublað vegna klínískra prófana á lækningatækjum docx, 93 kb Laekningataeki

Skráning framleiðanda/ábyrgðaraðila lækningatækis doc, 65 kb Laekningataeki

Umsókn um undanþágu frá CE merkingu lækningatækis doc, 77 kb Laekningataeki

Eyðublöð vegna fræðsluefnis

Umsóknareyðublað um mat á öryggis- og fræðsluefnis docx, 44 kb Fraedsluefni

Eyðublöð vegna lyfjaskorts

Tilkynning um lyfjaskort Vefeyðublað Lyfjaskortur

Eyðublöð vegna afgreiðslu umsókna fyrir lyf án markaðsleyfis (undanþágulyf)

Umsókn fyrir lyf án markaðsleyfis fyrir heilbrigðisstofnanir, læknastofur og dýralækna Vefeyðublað

Eyðublöð vegna innflutnings á fræjum til iðnaðarhampsræktunar

Umsókn um undanþágu vegna innflutnings á fræjum til iðnaðarhampsræktunar docx, 44 kb

Eyðublöð vegna flokkunar vöru

Er varan lyf? Beiðni um flokkun vöru doc, 285 kb

Eyðublöð vegna persónuupplýsinga

Beiðni um aðgang að persónuupplýsingum Vefeyðublað

Eyðublöð fyrir inn- og útflutningsleyfi ávana og fíkniefna

Innflutningsleyfi ávana og fíkniefna xlsx, 23 kb

Útflutningsleyfi ávana- og fíkniefna xlsx, 24 kb

Eyðublöð fyrir eftirlitsskyld efni

Umsókn vegna innflutnings eftirlitsskylds efnis xlsx, 24 kb

Umsókn um innflutningsleyfi vegna pseudoephedrins xlsx, 23 kb

Eyðublöð fyrir almenna verslun

Umsókn um undanþágu fyrir sölu lausasölulyfja í almennri verslun docx, 246 kb

Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?