Jafnlaunastefna

Markmið jafnlaunastefnu Lyfjastofnunar er að allt starfsfólk stofnunarinnar njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

Markmið

Stöðugt skal unnið að því að útrýma óútskýrðum kynbundnum launamun, sé hann til staðar. Skulu laun vera ákvörðuð út frá kjara- og stofnanasamningum og þeim kröfum sem störf gera óháð kyni.

Jafnlaunastefnan er jafnframt launastefna Lyfjastofnunar.

Umfang

Jafnlaunastjórnunarkerfið nær til alls starfsfólks með ráðningarsamning við Lyfjastofnun. Jafnlaunastjórnunarkerfið nær ekki til verktaka eða annarrar úseldrar þjónustu.

Ábyrgð og hlutverk

Forstjóri ber ábyrgð á jafnlaunastjórnunarkerfi Lyfjastofnunar og að það sé í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Mannauðsstjóri er fulltrúi stjórnenda varðandi jafnlaunastjórnunarkerfið og er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi þess í samræmi við staðalinn ÍST 85.

Stefnumið

Lyfjastofnun skuldbindur sig til að:

  • Innleiða vottað jafnlaunastjórnunarkerfi sem byggist á staðlinum ÍST 85, skjalfesta og viðhalda með stöðugum umbótum.
  • Fylgja viðeigandi lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem í gildi eru og áhrif hafa á jafnlaunastjórnunarkerfið og staðfesta árlega að þeim sé hlítt.
  • Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman sömu eða jafnverðmæt störf og þannig kanna hvort óútskýrður munur mælist á launum eftir kyni og kynna helstu niðurstöður fyrir starfsfólki sem er til úttektar.
  • Bregðast við frábrigðum með stöðugum umbótum og eftirliti.
  • Gera innri úttekt árlega.
  • Halda rýni stjórnenda árlega þar sem jafnlaunamarkmið eru sett fram og rýnd.
  • Kynna stefnuna fyrir öllu starfsfólki stofnunarinnar og hafa aðgengilega á vefsíðu stofnunarinnar.

3.útgáfa Útgáfudagur 15.12.2020

Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?