Heilbrigðisstofnanir

Lyfjastofnun annast eftirlit með heilbrigðisstofnunum sem starfræktar eru samkvæmt lögum nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu og falla undir þá skilgreiningu að vera eftirlitsþegar stofnunarinnar.

Lyfjakaup í heildsölu

1. mgr. 38. gr. lyfjalaga nr. 93/1994, með síðari breytingum, kveður á um að á sjúkrahúsum og öðrum stofnunum, sem reknar eru samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu eða samkvæmt öðrum sérlögum og ekki starfrækja sjúkrahúsapótek, skuli lyfjafræðingur hafa umsjón með og bera ábyrgð á öflun lyfja og eftirliti með notkun þeirra.

Samningur

Í ákvæði 2. mgr. sömu greinar kemur fram að hafi stofnunin ekki lyfjafræðing í þjónustu sinni skuli stjórn stofnunarinnar semja við utanaðkomandi lyfsöluleyfishafa eða sjúkrahúsapótek um lyfjafræðilega þjónustu, svo sem umsjón með öflun lyfja og eftirlit með notkun þeirra.

Lyfjastofnun hefur gefið út leiðbeiningar fyrir heilbrigðisstofnanir varðandi samning um lyfjafræðilega þjónustu. Þar koma fram þau atriði sem lög og reglugerðir gera kröfu um að séu í slíkum samningnum. Samingurinn er háður samþykki Lyfjastofnunar.

Leiðbeiningar

Leiðbeiningar fyrir heilbrigðisstofnanir

Lyfjastofnun hefur gefið út leiðbeiningar fyrir heilbrigðisstofnanir varðandi samning um lyfjafræðilega þjónustu, ráðstafanir þegar skipt er um lyfjafræðing sem veitir lyfjafræðilega þjónustu á heilbrigðisstofnun sem er með lyfjabúr, eða ef starfsemi lyfjabúrs er hætt og leiðbeiningar um öflun, geymslu og meðferð lyfja á heilbrigðisstofnunum.

Listi

Listi yfir heilbrigðisstofnanir sem hafa heimild til lyfjakaupa í heildsölu

Listi Lyfjastofnunar yfir þær heilbrigðisstofnanir heimild hafa til að kaupa lyf úr lyfjaheildsölu, sbr. 34. gr. reglugerðar nr. 699/1996, um innflutning og heildsöludreifingu lyfja og staðfest er að hafi lyfjafræðing í þjónustu sinni eða hafi gert samning um lyfjafræðilega þjónustu við utanaðkomandi lyfsöluleyfishafa eða sjúkrahúsapótek eða eftir atvikum lyfjafræðing og Lyfjastofnun hefur samþykkt.

Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?