Bréf til heilbrigðisstarfsmanna (DHPC) – RoActemra

Markaðsleyfishafi lyfsins F. Hoffmann-La Roche hefur í
samráði við Lyfjastofnun Evrópu og Lyfjastofnun sent
bréf til heilbrigðisstarfsmanna
til þess að koma á framfæri nýjum
öryggisupplýsingum um lyfið RoActemra (tocilizumab).

Alvarleg tilvik lifrarskemmda af völdum lyfja, þ.m.t. bráð
lifrarbilun, lifrarbólga og gula, sem stundum krefst lifrarígræðslu, hafa komið
upp hjá sjúklingum sem hafa fengið meðferð með tocilizumabi. Þessar
aukaverkanir eru tíðniflokkaðar sem „mjög sjaldgæfar“.

Ráðleggja skal sjúklingum að leita tafarlaust til læknis ef
vart verður við teikn og einkenni lifrarskemmda.

Mæla á gildi ALAT og ASAT á fjögurra til átta vikna fresti
fyrstu sex mánuði meðferðar og síðan 12 vikna fresti hjá sjúklingum með
gigtsjúkdóma.

Nánari upplýsingar er að finna í bréfinu, og að auki má
finna ítarlegar upplýsingar um RoActemra
í sérlyfjaskrá
.

Yfirlit
yfir bréf til heilbrigðisstarfsmanna.

Síðast uppfært: 2. júlí 2019
Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?


LiveChat