Laust starf á fjármála- og rekstrarsviði

Umsóknarfrestur er til 26. maí

Lyfjastofnun leitar að öflugum liðsauka í starf sérfræðings í greiningum á fjármála- og rekstrarsviði.

Starfið býður upp á þróunarvinnu fyrir talnaglöggan aðila sem kemur til með að vinna að öflugri upplýsingagreiningu og miðlun Lyfjastofnunar.

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Leiða fjölbreytt verkefni við hagnýtingu gagna og upplýsinga til gagnadrifinnar ákvarðanatöku, s.s. þátttaka í greiningu á megin þjónustuferlum stofnunarinnar, skýrslugerð, kostnaðareftirlit og þátttaka í áætlanagerð.
 • Greining gagna sem nýtast við ákvarðanatöku og stefnumótun.
 • Kostnaðargreiningar og eftirlit.
 • Þátttaka í vinnu við útfærslu á gjaldskrá Lyfjastofnunar.
 • Uppsetning mælaborða og skýrslna í Power BI.
 • Þátttaka í bókhalds- og uppgjörsvinnu.

Helstu menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. viðskiptafræði, verkfræði eða gagnavísindum.
 • Marktæk starfsreynsla í kostnaðar- og gagnagreiningu ásamt gerð reiknilíkana.
 • Færni í framsetningu tölulegra gagna.
 • Bókhalds- og uppgjörsreynsla ásamt reynslu af opinberum rekstri er kostur.
 • Reynsla af Power BI eða öðrum viðskiptagreindarhugbúnaði.
 • Lipurð í mannlegum samskiptum, þjónustulund og frumkvæði.
 • Sjálfstæði og öguð vinnubrögð ásamt faglegum metnaði.
 • Færni til að tileinka sér nýja þekkingu og færni.

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2023.

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um.

Lyfjastofnun er eftirsóknarverður vinnustaður sem leggur áherslu á gott vinnuumhverfi, starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu.

Helstu hlutverk stofnunarinnar eru útgáfa markaðsleyfa og gæðamat, eftirlit með lyfjum og lækningatækjum, vísindaráðgjöf, verð- og greiðsluþátttaka lyfja og upplýsingagjöf.

Hjá Lyfjastofnun starfa 85 starfsmenn af sex þjóðernum.
Gildi Lyfjastofnunar eru: Gæði – Traust – Þjónusta.

 

 

Síðast uppfært: 16. maí 2023
Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?


LiveChat