Bréf til heilbrigðisstarfsmanna (DHPC) – COVID-19 Vaccine Janssen

Hætta á ónæmisblóðflagnafæð og bláæðasegareki.

Markaðsleyfishafi lyfsins Janssen-Cilag International NV hefur í samráði við Lyfjastofnun Evrópu og Lyfjastofnun sent bréf til heilbrigðisstarfsmanna til að tilkynna þeim um hættu á ónæmisblóðflagnafæð (immune thrombocytopenia [ITP]) og bláæðasegareki.

Samantekt bréfsins er sem hér segir:

Ónæmisblóðflagnafæð:

  • Örsjaldan hefur verið tilkynnt um ónæmisblóðflagnafæð, í sumum tilvikum með mjög lágum gildum blóðflagna (<20.000 í μl), yfirleitt innan fyrstu fjögurra vikna eftir gjöf COVID-19 Vaccine Janssen. Þ.m.t. eru tilvik með blæðingu og banvæn tilvik. Í sumum tilvikanna voru einstaklingar með sögu um ónæmisblóðflagnafæð.
  • Ef einstaklingur er með sögu um ónæmisblóðflagnafæð skal hafa hættuna á lágum gildum blóðflagna í huga fyrir bólusetningu og ráðlagt er að mæla blóðflögur eftir bólusetningu.
  • Einstaklingar skulu vera vakandi fyrir teiknum og einkennum ónæmisblóðflagnafæðar, eins og sjálfvakinni blæðingu, mari eða depilblæðingum.
  • Einstaklinga sem greinast með blóðflagnafæð innan þriggja vikna frá bólusetningu með COVID-19 Bóluefni Janssen á að rannsaka vandlega með tilliti til teikna um segamyndun til þess að meta hugsanlega greiningu á heilkenni segamyndunar með blóðflagnafæð (thrombosis with thrombocytopenia syndrome) sem krefst sérhæfðrar klínískrar meðhöndlunar.

Bláæðasegarek:

  • Í kjölfar bólusetningar með COVID-19 Vaccine Janssen hefur bláæðasegarek komið fyrir í mjög sjaldgæfum tilvikum.
  • Taka skal tillit til hættu á bláæðasegareki hjá einstaklingum sem eru í aukinni hættu á segareki.
  • Heilbrigðisstarfsmenn skulu vera vakandi fyrir teiknum og einkennum bláæðasegareks. Leiðbeina skal þeim sem eru bólusettir um að leita tafarlaust læknisaðstoðar ef þeir fá einkenni svo sem mæði, brjóstverk, verk í fótlegg, þrota í fótlegg eða viðvarandi kviðverk í kjölfar bólusetningar.
  • Einstaklinga sem greinast með segamyndun innan þriggja vikna frá bólusetningu á að rannsaka með tilliti til blóðflagnafæðar til þess að meta hugsanlega greiningu á heilkenni segamyndunar með blóðflagnafæð sem krefst sérhæfðrar klínískrar meðhöndlunar.

Nánari upplýsingar er að finna í bréfinu og að auki má finna ítarlegar upplýsingar um COVID-19 Vaccine Janssen í sérlyfjaskrá.

Tilkynning aukaverkana

Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist COVID-19 Vaccine Janssen til Lyfjastofnunar.

Yfirlit yfir bréf til heilbrigðisstarfsmanna.

Síðast uppfært: 15. október 2021
Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?


LiveChat