Bréf til heilbrigðisstarfsmanna (DHPC) – Xagrid

Hætta á segamyndun þ.m.t. fleygdrep í heila ef meðferð með lyfinu Xagrid (anagrelíðhýdróklóríð) er hætt skyndilega

Markaðsleyfishafi lyfsins hefur í samráði við Lyfjastofnun Evrópu og Lyfjastofnun sent bréf til heilbrigðisstarfsmanna til að tilkynna þeim um hættu á segamyndun þ.m.t. fleygdrep í heila (cerebral infarction) ef meðferð með lyfinu Xagrid er hætt skyndilega.

  • Aukin hætta er á blóðsegafylgikvilla, þ.m.t. fleygdrepi í heila, ef meðferð með anagrelíði er hætt skyndilega.
  • Forðast skal að hætta meðferðinni skyndilega vegna hættu á skyndilegri fjölgun blóðflagna sem getur leitt til hugsanlegs banvæns blóðsegafylgikvilla s.s. fleygdreps í heila.
  • Ef gert er hlé á skömmtum eða meðferð hætt skal framkvæma tíðar mælingar á blóðflögum (sjá kafla 4.4 í Samantekt á eiginleikum lyfs).
  • Ráðleggja skal sjúklingum um hvernig þekkja megi byrjunareinkenni blóðsegafylgikvilla s.s. fleygdreps í heila og að leita læknisaðstoðar ef einkenni koma fram.

Bréfið er sent til sérfræðinga í blóðsjúkdómum. Viðtakendur bréfsins eru hvattir til að láta aðra heilbrigðisstarfsmenn vita um efni bréfsins eftir því sem við á.

Nánari upplýsingar er að finna í bréfinu og að auki má finna ítarlegar upplýsingar um Xagrid í sérlyfjaskrá.

Yfirlit yfir bréf til heilbrigðisstarfsmanna.

Síðast uppfært: 1. mars 2022
Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?


LiveChat