Fréttir

Er mikil notkun Íslendinga á methylfenidati byggð á mistúlkun?

Svar vegna viðtals Mannlífs frá 4. janúar við Vilhjálm Hjálmarsson, varaformann ADHD samtakanna.

15.1.2019

Í viðtali við Vilhjálm Hjálmarsson, varaformann ADHD samtakanna, sem birtist í Mannlífi föstudaginn 4. janúar sl. er haft eftir honum að starfsmenn landlæknis og nú einnig Lyfjastofnunar mistúlki sölutölur á lyfjum sem notuð eru við ADHD og vitnar m.a til greinar sem birtist 11. desember sl. á vef Lyfjastofnunar.

Í þeirri grein er hvergi verið að túlka niðurstöður þeirra gagna sem fyrir liggja um sölu þessara lyfja. Þvert á móti er varað við mistúlkun og gerð grein fyrir hvað beri að varast við túlkun slíkra gagna bæði frá ári til árs en einnig milli landa.

Hjá því verður þó ekki litið að árum saman hafa þessi lyf verið notuð í mun meira mæli á Íslandi en í flestum öðrum löndum og á það hefur verið bent, m.a. í fréttum á vef Lyfjastofnunar, ekki síst hvað notkun meðal fullorðinna er meiri hér á landi en t.d. á Norðurlöndum.

Vitað er að þessi lyf ganga kaupum og sölum á svörtum markaði á Íslandi og um það hafa fallið dómar.

Ekki er dregið í efa mikilvægi þess að þeir sem sannanlega þurfa á þessum lyfjum að halda fái þau með eðlilegum hætti en það hlýtur að vera umhugsunarefni að notkun hér sé svo miklu meiri en þekkist í flestum löndum, enda ekkert sem bendir til þess að ADHD sé algengara á Íslandi en annarsstaðar.

Í skýrslu starfshóps sem heilbrigðisráðherra skipaði snemma á síðasta ári kemur m.a. fram að skerpa þurfi á greiningu ADHD og notuð séu frekar langvirk lyf fremur en skammvirk þar sem þau skammvirku sé auðveldara að misnota. Þá er þar einnig talað um að efla önnur meðferðarúrræði við ADHD.

Starfsmenn opinberra stofnana sem hafa það hlutverk að hafa eftirlit með lyfjanotkun búa yfir mikilli þekkingu á þessu sviði og eru fullfærir um að leggja mat á samanburð, enda í samstarfi við systurstofnanir annarra landa og fjölþjóðlegar stofnanir sem hafa samskonar hlutverk.

Til baka Senda grein