Fréttir

Sjaldgæf en hugsanleg hætta á lifrarskemmdum við meðferð á vöðvaæxli í legi með lyfinu Esmya

PRAC ráðleggur að lyfið verði ekki gefið nýjum sjúklingum að svo komnu máli

9.2.2018

Sérfræðinefnd Lyfjastofnunar Evrópu (EMA) um eftirlit með ávinningi og áhættu lyfja (PRAC) hefur hafið skoðun á lyfinu Esmya. Esmya er ætlað til meðferðar á meðalsvæsnum til svæsnum einkennum vöðvaæxlis í legi hjá fulltíða konum á barneignaraldri. Tilefni skoðunarinnar eru aukaverkanatilkynningar um alvarlegar lifrarskemmdir, þ.m.t. lifrarbilun sem kallar á lifrarígræðslu.

Að svo komnu máli mælir PRAC með því að konur sem nota lyfið við vöðvaæxli í legi fari reglulega í rannsókn á lifrarstarfsemi.

Allar konur sem nota Esmya eiga að fara a.m.k. mánaðarlega í rannsókn á lifrarstarfsemi. Ef niðurstöður lifrarprófsins eru óeðlilegar skal læknir hætta lyfjameðferð og fylgjast náið með sjúklingnum. Endurtaka skal rannsóknir á lifrarstarfsemi 2-4 vikum eftir að meðferð er hætt.

PRAC mælir einnig með því að Esmya sé ekki gefið nýjum sjúklingum meðan á skoðuninni stendur. Sjúklingar sem hafa lokið meðferðartímabili skulu ekki heldur hefja lyfjameðferð á ný.

Upplýsingar fyrir sjúklinga

Sjúklingum, sem eru í meðferð með Esmya og finna fyrir einhverju eftirtalinna einkenna, er ráðlagt að leita strax læknishjálpar vegna þess að einkennin geta hugsanlega verið merki um lifrarskemmdir:

  • Ógleði
  • Uppköst
  • Verkir í efri hluta kviðarhols
  • Lystarleysi
  • Þreyta
  • Gulleit augnhvíta
  • Gulleit húð

Ráðleggingarnar hér að framan eru tímabundnar ráðstafanir á meðan beðið er eftir niðurstöðu úr yfirstandandi skoðun PRAC á lyfinu. Heilbrigðisstarfsmenn sem ávísa Esmya munu fá bréf með frekari upplýsingum.

Slóð að frétt EMA sem inniheldur m.a. upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk.

Til baka Senda grein