Fyrsta netverslunin með lyf hefur hlotið staðfestingu Lyfjastofnunar

Með breytingu á lyfjalögum á síðasta ári var kveðið á um að heimilt væri að
starfrækja netverslun með lyf hér á landi. Þar var ákvæði um að ráðherra skyldi
setja reglugerð sem segði nánar til um skilyrði og framkvæmd
slíkrar verslunar. Handhafar
lyfsöluleyfa hafa samkvæmt hinum breyttu lögum heimild til að stunda netverslun
með lyf og ber þeim að tilkynna Lyfjastofnun um þá starfsemi eigi síðar en
netverslun hefst. Lyfjastofnun skal birta á vef sínum lista yfir þau apótek sem
opnað hafa netverslun með lyf og hafa heimild til þess.

Fyrsta apótekið, Garðs
Apótek, hefur nú tilkynnt Lyfjastofnun að sala lyfja gegnum netið verði stunduð
og fyrir liggur staðfesting Lyfjastofnunar á því, eins og sjá má í lista yfir netapótek.

Framkvæmd skráningar
Handhafi lyfsöluleyfis sem hyggst stunda netverslun með lyf hérlendis getur
tilkynnt slíkt með rafrænum hætti til Lyfjastofnunar í gegnum Mínar síður. Skal þar koma fram heiti, upphafsdagur netsölu
og vefslóð netapóteks. Skylt er að hafa á vef apóteksins sameiginlegt kennimerki Evrópusambandsins merkt
íslenska fánanum
, sem
staðfestir þar með að um sé að ræða apótek sem Lyfjastofnun hefur viðurkennt að
megi bjóða lyf til kaups á netinu. Þegar smellt er á merkið opnast vefur
Lyfjastofnunar og sýnir fyrrnefndan lista yfir þau netapótek sem staðfestingu
hafa fengið.

Að kaupa í netapóteki
Mikilvægt er að sannreyna að treysta megi netverslun með lyf. Það er gert með
því að leita að sameiginlega kennimerkinu á vef netapóteksins og kanna hvort
það tengir yfir í lista yfir netapótek á vef Lyfjastofnunar. Aldrei skal kaupa
lyf af netverslun sem birtir ekki sameiginlega kennimerkið.

Apótekum sem tilkynnt
hafa til Lyfjastofnunar að netverslun verði stunduð mega selja á slíkum
vettvangi lausasölulyf og ávísunarskyld lyf, önnur en eftirritunarskyld lyf.
Þau er óheimilt að selja í netapóteki. Að öðru leyti gilda sömu
afgreiðslutakmarkanir um lyf sem seld eru í póst- og netverslun og um
afgreiðslu annarra lyfja. Lyfsöluleyfishafi ber ábyrgð á því að lyf komist í
réttar hendur, t.d. með ábyrgðarbréfi, og að sendingin sé rekjanleg.

Nánari upplýsingar um netverslun með lyf

Upplýsingar fyrir neytendur

Listi yfir netapótek

Síðast uppfært: 7. júní 2019
Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?


LiveChat