Ný lyf á markað í júní 2023

Í júní komu 14 lyf fyrir menn og 3 lyf fyrir dýr á íslenskan markað. Þau tilheyra 11 mismunandi ATC flokkum.

ATC flokkur A – meltingarfæri og efnaskipti

Corsodyl (Heilsa), munnholslausn

Hver ml af lyfinu inniheldur 2 mg af klórhexidíndíglúkónati.

Corsodyl (Heilsa) er til sótthreinsunar fyrir og eftir munn- og tannaðgerðir og tímabundin meðferð til varnar bakteríum, tannsteini og munnbólgu. Lausninni er einnig notuð fyrir einstaklinga með spangir vegna tannréttinga.

Lyfið er samhliða innflutt og fæst í lausasölu

Esomeprazol Krka (Heilsa), magasýruþolið hart hylki

Lyfið fæst í einum styrkleika og inniheldur hvert hylki 20 mg af esomeprazoli sem magnesíumtvíhýdrat.

Esomeprazol Krka er ætlaðfullorðnum við:

 • Bakflæðisjúkdóm í vélinda
 • Með sýklalyfjum til upprætingar á Helicobacter pylori
 • Fyrir sjúklinga sem eru í samfelldri meðferð með bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID)
 • Framhaldsmeðferð eftir innrennsli i æð til að koma í veg fyrir endurteknar blæðingar úr magasárum
 • Meðferð við Zollinger Ellison heilkenni

Einnig er það notað hjá unglingum 12 ára og eldri við bakflæðissjúkdómi í vélinda og í samsettri meðferð með sýklalyfjum til upprætingar á skeifugarnarsári af völdum Helicobacter pylori.

Lyfið er samhliða innflutt og fást 20 mg í lausasölu í 28 stk pakkningu.

Gaviscon (Heilsa), mixtúra, dreifa

1 ml af lyfinu inniheldur:

 • Natríumalgínat 50 mg
 • Natríumhýdrógenkarbónat 17 mg
 • Álhýdroxíð 15 mg
 • Kalsíumkarbónat 15 mg

Gaviscon (Heilsa) er notað til meðferðar við vélindabólgu vegna bakflæðis eða fyrir þindarslit og er það notað fyrir bæði börn og fullorðna.

Lyfið er samhliða innflutt og fæst í lausasölu.

Movicol Junior (Heilsa), mixtúruduft, lausn

Hvert stakskammtaílát inniheldur:

 • 6,563 mg macrogol 3350
 • 175,4 mg natríumklóríð
 • 89,3 mg natríumhýdrógenkarbónat
 • 25,1 mg kalíumklóríð

Lyfið er notað til meðferðar við langvinnri hægðatregðu hjá 1 árs til 11 ára.

Lyfið er samhliða innflutt og fæst í lausasölu.

Microlax (Heilsa), endaþarmslausn

Hver ml af lyfinu inniheldur 90 mg af natríumsítrati og 9 mg af natríumlárisúlfóasetati.

Microlax er notað til þarmahreinsunar fyrir skurðaðgerðir, endaþarmsspeglun eða röntgenmyndatöku. Einnig er það notað við hægðatregðu.

Lyfið er samhliða innflutt og fæst í lausasölu.

ATC flokkur B – blóð og blóðmyndandi líffæri

Duroferon (Heilsa), forðatafla

Lyfið inniheldur u.þ.b. 320 mg af þurrkuðu járnsúlfati sem að jafngildir 100 mg járni í hverri töflu.

Duroferon (Heilsa) er notað við járnskorti eða blóðleysi sem verður vegna járnskorts. Einnig er lyfið notað til forvarnar fyrir blóðgjafa.

Lyfið er samhliða innflutt og fæst í lausasölu.

ATC flokkur C – Hjarta- og æðakerfi

Doloproct, endaþarmsstíll

Hvert gramm af kreminu inniheldur 1 mg af flúókortólónpívalati og 20 mg af lídókaínhýdróklóríði.

Doloproct endaþarmskrem er notað sem einkennabundin meðferð við verkjum og bólgum hjá fullorðnum vegna gyllinæðar og endaþarmsbólgu sem ekki er smitandi. Einnig er lyfið notað við endaþarmsexemi.

Lyfið er frumlyf og lyfseðilskylt.

ATC flokkur J – sýkingalyf til altækrar notkunar

Epclusa, filmuhúðuð tafla – nýr styrkleiki

Lyfið er nú fáanlegt í tveimur styrkleikum. Í nýja styrkleikanum inniheldur hver filmuhúðuð tafla 200 mg sófosbúvír og 50 mg velpatasvír. Þegar voru á markaði filmuhúðaðar töflur sem innihéldu 400 mg sófosbúvír og 100 mg velpatasvír.

Epclusa er ætlað til meðferðar gegn langvinnri lifrarbólgu C hjá sjúklingum 3 ára og eldri.

Lyfið er frumlyf og er ávísun þess bundin við sérfræðinga í smitsjúkdómum, meltingarfærasjúkdómum með sérþekkingu á lifrarsjúkdómum, barnasmitsjúkdómum, barnameltingafærasjúkdomum og ávana- og fíknisjúkdómum.

ATC flokkur L – Æxlishemjandi lyf og lyf til ónæmistemprunar

AUBAGIO, filmuhúðuð tafla – nýr styrkleiki

Nýi styrkleiki lyfsins inniheldur 7 mg af teriflúnómíði og bætist hann við 14 mg töflur sem þegar voru á markaði.

AUBAGIO er ætlað til meðferðar hjá fullorðnum og börnum 10 ára og eldri við kastaformi heila- og mænusiggs (MS).

Lyfið er frumlyf og er ávísun þess bundin við sérfræðinga í taugasjúkdómum.

ATC flokkur M – Stoðkerfi

Ibuprofen Zentiva, filmuhúðuð tafla

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 600 mg af íbúprófeni

Ibuprofen Zentiva er ætlað til meðferðar við gigtarsjúkdómum en að auki er það notað til meðferðar á tímabundnum verkjum, mígreni, tíðaverkjum og/eða hita fyrir fullorðna og unglinga sem náð hafa 40 kg (eldri en 12 ára).

Lyfið er samheitalyf Brufen og er lyfseðilskylt

ATC flokkur N – Taugakerfi

Melatonin Evolan, mixtúra, lausn

1 ml af mixtúrunni inniheldur 1 mg af melatoníni.

Melatonin Evolan er notað sem skammtímameðferð við flugþreytu hjá fullorðnum og svefnleysi hjá 6-17 ára sem hafa greinst með ADHD og aðrar aðgerðir til að bæta svefnvenjur hafa ekki virkað á.

Lyfið er lyfseðilskylt.

Zonnic (Heilsa), munnholsúði, lausn

Í hverjum úða er 1 mg af nikótíni.

Zonnic (Heilsa) er notað til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr löngun í nikotín og fráhvarfseinkennum sem auðveldar reykingafólki að hætta að reykja eða draga úr reykingum.

Lyfið er innflutt samhliða og fæst í lausasölu.

ATC flokkur R – Öndunarfæri

Mucomyst, freyðitafla

Í hverri freyðitöflu eru 200 mg af acetylcysteini.

Mucomyst er slímlosandi og ætlað fyrir fullorðna og börn 5 ára og eldri.

Lyfið fæst í lausasölu.

ATC VET flokkur QH – Hormónalyf til altækrar notkunar, önnur en kynhormón og insúlín

Alfadexx Vet, stungulyf, lausn

1 ml af lausninni inniheldur 2 mg dexametasón sem 2,63 mg dexametasón natríumfosfat.

Lausnin er fyrir hesta, nautgripi, geitur, svín, hunda og ketti

Alfadexx Vet er notað við meðferð við bólgu og ofnæmisviðbrögðum. Lyfið er einnig notað við meðferð við liðbólgu, belgbólgu eða sinaslíðursbólgu hjá hestum. Hjá nautgripum er það einnig notað til að koma af stað burði. Hjá nautgripum og geitum er lyfið notað til meðferðar við frumkominni ketóneitrun (ketósýring blóðs).

Lyfið er samheitalyf Dexadreson, er lyfseðilskylt og má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur.

ATC VET flokkur QN – Taugakerfi

Ketexx Vet, stungulyf, lausn

1 ml af lausninni inniheldur 100 mg af ketamíni sem jafngildir 115,3 mg af ketamínhýdróklóríði.

Lausnin er fyrir hunda, ketti, nautgripi, sauðfé geitur, naggrísi, hamstra, kanínur (sem eru gæludýr), rottur og mýs

Ketexx Vet er notað samhliða róandi lyfi við framköllun hreyfingarleysis, slævingu og svæfingu.

Lyfið er samheitaleyf Imalgene, lyfseðilsskylt og er notkun þess bundin því að dýralæknir gefi það sjálfur.

ATC VET flokkur QP – Sníklalyf, skordýraeitur og skordýrafælur

Bimectin Horse Oral Paste, pasta til inntöku

Bimectin Horse Oral Paste inniheldur 18,7 mg/g af ivermectini.

Pastað er ætlað til meðferðar við sjúkdómum í hestum af völdum sníkjudýra.

Lyfið er lyfseðilskylt.

Yfirlit

Ný lyf á markað 1. júní 2023

LyfjaheitiLyfjaformStyrkleikiMagnÁvana og fíknilyf
Alfadexx VetStungulyf, lausn2 mg/ml100 mlNei
Bimecting Horse Oral PastePasta til inntöku18,7 mg/g 6,42 g Nei
Corsodyl (Heilsa) Munnholslausn2 mg/ml 300 ml Nei
DoloproctEndaþarmsstíll 1 mg + 40 mg 10 stk Nei
DoloproctEndaþarmskrem1 mg/g + 20 mg/g 30 g Nei
Duroferon (Heilsa) Forðatafla100 mg 100 stk Nei
Esomeprazol Krka (Heilsa) Magasýruþolið hart hylki 20 mg 28 stk Nei
Gaviscon (Heilsa) Mixtúra, dreifa 400 ml Nei
Ibuprofen Zentiva Filmuhúðuð tafla 600 mg 30 stk og 100 stk Nei
Ketexx Vet Stungulyf, lausn 100 mg/ml 50 ml 
Melatonin Evolan Mixtúra, lausn 1 mg/ml 200 ml Nei
Microlax (Heilsa) Endaþarmslausn5 ml x 4 og 5 ml x 12 Nei
Movicol Junior (Heilsa) Mixtúruduft, lausn 6,9 g 30 stk Nei
Mucomyst Freyðitafla 200 mg 25 stk Nei
Zonnic (Heilsa) Munnholsúði, launs 1 mg/úði 200 skammtar x 2 Nei

Nýir styrkleikar á markað 1. júní 2023

LyfjaheitiLyfjaformStyrkleikiMagnÁvana og fíknilyf
AUBAGIOFilmuhúðuð tafla 7 mg 28 stk Nei
Epclusa  Filmuhúðuð tafla 200 mg + 50 mg 28 stk Nei

Frekari upplýsingar um hvert lyf má lesa í lista um ný lyf til birtingar í júní. Hafa ber í huga að listinn er birtur með fyrirvara um breytingar.

Síðast uppfært: 19. júní 2023
Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?


LiveChat