Fréttir

Pólskættaðir á Íslandi sækja lyf og læknisþjónustu gjarnan til gamla heimalandsins

Könnun um fylgiseðla bendir til að fólk vilji jafnt prent sem pixla

12.11.2018

Morgunverðarfundur Lyfjastofnunar um lestur fylgiseðla var haldinn í síðustu viku. Fjallað var um hvernig lyfjaupplýsingar á fylgiseðlum skila sér til notenda, og hvernig best er að koma slíkum upplýsingum áleiðis, á pappír eða rafrænt, með prenti eða pixlum.

Rafrænt m.a. fyrir minnihlutahópa
Erindi Sivjar Friðleifsdóttur hjá velferðarráðuneytinu bar yfirskriftina Rafrænir fylgiseðlar þjóna hag neytenda, og hún bætti við: þeir koma, bara spurning klukkan hvað. Kristín Lára Helgadóttir hjá velferðarráðuneytinu einnig sagði frá hugmyndum um verkefni sem snýr að innleiðingu rafrænna fylgiseðla en byrjað er að vinna að því í ráðuneytinu.  Hún sagði einnig af Evrópuverkefni sem miðar að því að kortleggja hvernig þeir sem ekki hafa þjóðtungu viðkomandi lands að móðurmáli geta aflað sér upplýsinga um lyf. Viðar Guðjohnsen talaði um reynslu sína af slíkum málum, hafandi starfað sem lyfjafræðingur í nokkrum löndum.

Pólskættaðir leita til Póllands
Þetta sama var enn frekar rætt í samtali við Grazynu Mariu Okuniewsku hjúkrunarfræðing, sem sagði frá því sem hún þekkir um þessi mál hjá pólska samfélaginu á Íslandi. Margt kom á óvart í máli hennar. Sérstaklega þó í hve mikilum mæli pólskættaðir á Íslandi virðast leita til gamla heimalandsins til að kaupa lyf og sækja læknisþjónustu.

Könnun um lestur fylgiseðla
Síðast en ekki síst skal nefna könnun um lestur fylgiseðla en niðurstöður hennar voru kynntar á fundinum. Könnunin var sett saman af starfsmönnum upplýsingadeildar Lyfjastofnunar, og hugsuð sem forprófun og undanfari viðameiri könnunar síðar. Hún er ekki sambærileg könnunum sem gerðar eru með slembiúrtaki því henni var deilt á Facebook og eingöngu þeir sem fyrirfram höfðu áhuga tóku þátt í henni.  Niðurstöður gefa þó vísbendingar um að verulegur meirihluti, eða tæp 70% lesi fylgiseðil oft eða alltaf. Og þótt tekið sé jákvætt í hugmyndir um rafræna útgáfu fylgiseðla, sem 77% sögðust kunna vel að meta eða mjög vel, þá voru jafnvel enn fleiri sem heldur, eða auk hinna rafrænu, vildu hafa prentaðan fylgiseðil í pakkningu; 79% leist vel á það fyrirkomulag.    

Til baka Senda grein