Að ferðast með lyf

Ákveðnar reglur gilda um hversu mikið magn af lyfjum er heimilt að ferðast með bæði til Íslands og frá Íslandi til annarra landa.

Hversu mikið magn af lyfjum er heimilt að hafa með sér á ferðalagi?

Á ferðalagi til Íslands má taka með lyf til eigin nota í magni sem svarar mest til 100 daga notkunar sem ekki falla undir takmarkanir vegna ávana- og fíknilyfja, vefjaaukandi stera og skyldra efna og vaxtarhormóna og skyldra efna óháð því hvort ferðast er frá EES ríkjum eða ríkjum utan EES.
Hvort sem ferðast er til eða frá Íslandi verða þeir sem ferðast með lyf í farangri til eigin nota að geta sýnt tollayfirvöldum fram á að þeir hafi þörf fyrir lyfin með vottorði, lyfseðli eða skriflegri yfirlýsingu frá lækni og að lyfjanna hafi verið aflað með lögmætum hætti.

Ferðast til annarra landa með lyf

Í mörgum löndum gilda reglur um það magn lyfja sem heimilt er að ferðast með til eigin nota. Þetta gildir einkum og sér í lagi fyrir lyf sem flokkast sem ávana- og fíknilyf. Gott getur verið að kynna sér reglur viðkomandi lands eða landa áður en ferðin hefst. Einnig er hægt að hafa samband við sendiráð Íslands í viðkomandi landi og óska eftir upplýsingum um þær reglur sem gilda. 

Hvaða reglur gilda fyrir ávana- og fíknilyf

Til lyfja sem flokkast sem ávana- og fíknilyf skv. lögum má sem dæmi telja ákveðnar tegundir svefnlyfja, nokkur verkjastillandi lyf og lyf við ADHD. Fyrir ávana- og fíknilyf gilda aðrar reglur en almennt gengur og gerist um önnur lyf.

Schengenvottorð

Einstaklingum, með búsetu í landi sem er aðili að Schengen-samningnum, er heimilt að flytja með sér tiltekin ávana- og fíknilyf til eigin nota og ávísað hefur verið á lögmætan hátt til allt að 30 daga notkunar, skv. ákvæði 75. gr. Schengen-samningsins, sbr. einnig ákvæði gildandi reglugerðar um ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni. Embætti landlæknis gefur út slík vottorð en hægt er að sækja um Schengen lyfjavottorð á island.is.

Hafið lyfin í handfarangri

Þegar ferðast er erlendis er æskilegt að geyma öll lyf í handfarangri. Geymið þau helst í upprunalegri pakkningu, þannig að ef kemur til eftirlitsskoðunar á ferðalaginu er auðveldara að gera grein fyrir því um hvaða lyf ræðir.

Lyf í fljótandi formi (t.d. krem, mixtúrur og innúðalyf) eru undanþegin skorðum um magn vökva sem farþegar mega ferðast með í handfarangri. Þau þurfa ekki að rúmast innan glæra pokans með öðrum vörum í fljótandi formi en það gæti þurft að gera grein fyrir þeim vegna eftirlits.

Íslenskir lyfseðlar erlendis

Ekki er hægt að reikna með því að íslenskir lyfseðlar gildi í öðrum löndum. Erlend apótek hafa ekki aðgang að rafrænum lyfjaávísunum lækna á Íslandi. Gangið því úr skugga um að hafa meðferðis nægilegt magn lyfja, sem dugir á meðan á ferðalaginu stendur.

Geymsla lyfja þegar ferðast er

Lyf ber að geyma í viðeigandi hitastigi og vernda gegn sólarljósi og raka. Lesið ykkur til um hvernig best er að geyma lyfið í fylgiseðli lyfsins, hann er einnig að finna í sérlyfjaskrá.

Gætið sérstaklega að geymslu lyfja þegar ferðast er til landa þar sem veðurfar er frábrugðið því sem þekkist á Íslandi.

Sól og áhrif á húðina

Sum lyf geta valdið viðbrögðum í húðinni ef húðin verður fyrir sólarljósi, þetta á líka við um sólarljós frá sólbaðsstofubekkjum. Þetta kallast ljósnæmi og getur líkst sólbruna. Mikilvægt er að koma í veg fyrir slík viðbrögð. Lesa meira um sól og áhrif á húðina.

Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?


LiveChat