Fréttir

Franska lyfjastofnunin hvetur til varkárni við val á brjóstapúðum til ígræðslu

Lyfjastofnun hafa ekki borist tilkynningar um atvik sem tengjast ígræðslu brjóstapúða hér á landi

28.11.2018

Franska lyfjastofnunin, sem einnig fer með málefni lækningatækja (ANSM) hefur gefið út tímabundnar leiðbeiningar til heilbrigðisstarfsfólks í Frakklandi þar sem það er beðið að sýna varkárni við val á brjóstapúðum til ígræðslu. Einnig eru læknar minntir á skyldu sína að tilkynna sjúklingum um alla áhættu sem fylgir slíkum ígræðslum, áður en inngripið á sér stað. Tilefnið er nýleg rannsókn sem bendir til þess að tengsl gætu verið á milli ígræddra brjóstapúða og sjaldgæfrar tegundar eitilfrumukrabbameins, BI-ALCL, sem á ensku kallast breast implant associated anaplastic large cell lymphoma.

Of snemmt að draga ályktanir
Það er mat Lyfjastofnunar að svo stöddu að of snemmt sé að draga ályktanir og gefa út sambærilegar leiðbeiningar til íslenskra lækna og heilbrigðisstarfsfólks. Lyfjastofnun mun áfram fylgjast náið með framvindu málsins í samvinnu við heilbrigðisyfirvöld í Evrópu.

Mikilvægt að tilkynna óæskileg atvik
Atvikatilkynningar skipa stóran sess í öflun þekkingar um öryggi lækningatækja. Þess vegna undirstrikar Lyfjastofnun mikilvægi þess að atvik og aukaverkanir í tengslum við notkun lækningatækja séu tilkynnt til Lyfjastofnunar. Tilkynna má slík atvik á vef Lyfjastofnunar.

Þá skal á það bent að samkvæmt lögum um lækningatæki ber öllum þeim sem framleiða, selja, eiga eða nota lækningatæki og vita um frávik, galla eða skort á virkni sem kynni að valda eða hefur valdið heilsutjóni eða dauðsfalli, skylda til að tilkynna Lyfjastofnun um slíkt.

Lyfjastofnun hafa ekki borist tilkynningar um atvik sem tengjast ígræðslu brjóstapúða hér á landi.

Ef einstaklingar með ígrædda brjóstapúða hafa spurningar varðandi málið eða eru áhyggjufullir leggur Lyfjastofnun ríka áherslu á að leitað sé til læknis, helst þess læknis sem framkvæmdi ígræðsluna.

Um eftirlit með lækningatækjum

Til baka Senda grein