Bréf til heilbrigðisstarfsfólks (DHPC) – alvarlegar aukaverkanir epóetín-lyfja

Markaðsleyfishafar allra lyfja sem innihalda epóetín hafa í samráði við Lyfjastofnun Evrópu og Lyfjastofnun sent frá sér viðvörun um hættu á alvarlegum aukaverkunum af völdum þeirra. Um sjaldgæfar en alvarlegar aukaverkanir er að ræða, meðal annars alvarleg viðbrögð í húð. Komið hafa upp tilvik um Stevens-Johnson heilkenni (SJS), og eitrunardreplos í húðþekju (toxic epidermal necrolysis, TEN) sem sum hafa verið banvæn.

Virku efnin sem um ræðir eru darbepoetin alfa, epoetin alfa, epoetin beta, epoetin theta, epoetin zeta, og metoxy pólyetýlen glýkól-epoetin beta. 

Á Íslandi eru tvö lyf á markaði með þessi virku innihaldsefni. Þau eru Aranesp og NeoRecormon.

  • Alvarleg viðbrögð í húð eru talin vera vegna verkunar sem er sameiginleg fyrir allan lyfjaflokk epóetín-lyfja.
  • Viðbrögðin hafa verið alvarlegri þegar um langverkandi epóetín-lyf er að ræða.
  • Ekki var unnt að reikna tíðni þessara alvarlegu viðbragða í húð en þau koma örsjaldan fyrir.
  • Sjúklinga skal láta vita um eftirfarandi einkenni alvarlegra viðbragða í húð þegar meðferð með epóetín-lyfi er hafin:  

              o   útbreidd útbrot með roða og blöðrumyndun á húð og slímhúð munnsins, augnanna,                     nefsins, hálsins eða á kynfærasvði sem koma í kjölfarið á flensulíkum einkennum,                         svo sem hita, þreytu, og vöðva- og liðverkjum. Þetta leiðir oft til flögnunar og að húð                     losnar af sýktu svæði og lítur út eins og alvarlegur bruni.

  • Sjúklingar sem fá þessi einkenni eiga að hafa tafarlaust samband við lækni og hætta notkun epóetín-lyfs strax.
  • Ef sjúklingur fær alvarleg viðbrögð í húð, svo sem Stevens-Johnson heilkenni eða eitrunardreplos í húðþekju sem talið er að tengist notkun epóetíns má sjúklingurinn aldrei fá epóetín-lyf aftur.

 

Nánari upplýsingar er að finna í bréfi sem markaðsleyfishafi hefur sent heilbrigðisstarfsfólki.

Yfirlit yfir bréf til heilbrigðisstarfsmanna.

Tilkynning aukaverkana

Vinsamlegast tilkynnið allar aukaverkanir sem grunur er á að tengist lyfinu til Lyfjastofnunar.

Síðast uppfært: 6. október 2017
Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?


LiveChat