Fréttir

Ákvörðun um að takmarka ávísun nokkurra eftirritunarskyldra lyfja frestað til 1. janúar 2018

Ráðstafanir til að hamla gegn misnotkun eftirritunarskyldra lyfja. Ávísun takmarkist við tilgreint hámark hvers lyfs.

20.10.2017

Lyfjastofnun hefur yfirfarið þær umsagnir sem borist hafa vegna fyrirhugaðra aðgerða til að takmarka heimild til ávísunnar nokkurra eftirritunarskyldra lyfja. Í næstu viku verður fundað með fagaðilum og farið enn frekar yfir þær ábendingar og athugasemdir sem hafa borist. Ákvörðuninni um að takmarka ávísun nokkurra eftirritunarskyldra lyfja með tilgreint hámarksmagn hvers lyfs er frestað til 1. janúar 2018. Frekari útfærsla ákvörðunarinnar verður tilkynnt síðar.

Lyfjastofnun er enn þeirrar skoðunar að þrátt fyrir að ýmsar hömlur og sérstakt eftirlit sé nú þegar í gildi vegna eftirritunarskyldra lyfja sé ekki nægilegt gert til að stemma stigu við misnotkun lyfjanna sem um ræðir. Ljóst er að margt má betur fara þegar skoðaðar eru notkunartölur hérlendis, miðað við notkun á hverja þúsund íbúa, og þær bornar saman við samskonar tölur frá öðrum Norðurlöndum. Vísar Lyfjastofnun hér t.d. til ritstjórnargreinar Læknablaðsins frá því fyrr á þessu ári og grein á vef Lyfjastofnunar. Lyfjastofnun telur að fréttir sem fluttar eru reglulega hér á landi af misnotkun og dauðsföllum í tengslum við misnotkun renni enn frekari stoðum undir þetta álit stofnunarinnar.

Lyfjastofnun mun skoða enn frekar þau úrræði sem stofnunin hefur til að sporna gegn misnotkun sterkra verkjalyfja og ávana- og fíknilyfja.

Forsaga málsins

Þann 15. september s.l. óskaði Lyfjastofnun eftir umsögnum vegna fyrirhugaðra aðgerða til að takmarka heimild til ávísunar nokkurra eftirritunarskyldra lyfja sem afgreidd eru til sjúklinga frá og með 1. nóvember 2017. Var þess óskað að umsagnir bærust Lyfjastofnun fyrir lok dags 30. september 2017 og var frestur þessi síðan framlengdur til 15. október að ósk hagsmunaaðila.

Fyrirhugað var að skipta þessu verkefni upp í áfanga og listi var birtur yfir þau lyf sem áætlað var að taka fyrst fyrir.

Búið að yfirfara umsagnir sem bárust

Lyfjastofnun hefur nú farið yfir þær umsagnir sem bárust og eru þær flestar gagnrýnar á fyrirhugaðar aðgerðir þó svo að í umsögnunum komi einnig fram fjöldamargar ábendingar um það sem betur má fara og jafnvel tillögur um enn frekari takmarkanir. Almennt er bent er á að fyrirhuguð ákvörðun hafi í för með sé aukinn kostnað, bæði fyrir sjúklinga og Sjúkratryggingar Íslands, samhliða auknu álagi lækna auk þess að um sé að ræða of skamman tíma fyrir breytingar af þessum toga. Flestir umsagnar aðilar eru hins vegar sammála um að skoða þurfi frekar notkun eftirritunarskyldra lyfja og telja jákvætt að Lyfjastofnun leiti leiða til að draga úr misnotkun þessara lyfja. Lyfjastofnun mun leitast við að vinna að farsælli útfærslu í samráði við við fagaðila.

Sjá einnig:

Heimild til ávísunar eftirritunarskyldra lyfja takmarkist við tilgreint hámarksmagn hvers lyfs

Tillögur að ráðstöfunum Lyfjastofnunar til að hamla gegn misnotkun eftirritunarskyldra lyfja

Til baka Senda grein