Ozempic – lyfjaskortur fyrirsjáanlegur

Aukin eftirspurn eftir lyfinu hefur valdið því að litlar birgðir eru til bæði á Íslandi og í fleiri löndum Evrópu. Lyfjaskortsteymi Lyfjastofnunar fylgir málinu eftir en birgðastýring er á ábyrgð markaðsleyfishafa lyfsins og umboðsmanns hans

Gert er ráð fyrir að skorturinn vari út árið 2023 á Íslandi. Þótt framleiðsla hafi verið aukin er ekki víst hvenær framboð af lyfinu nægi til að anna fyllilega núverandi eftirspurn.

Ozempic, sem er til í styrkleikunum 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg, inniheldur virka efnið semaglútíð. Lyfið er samþykkt til notkunar hjá fullorðnum með ófullnægjandi stjórn á sykursýki af tegund 2 sem viðbót við mataræði og hreyfingu.

Skorturinn nær til lyfsins í öllum markaðssettum styrkleikum:

Lyf sem nota má í stað Ozempic

Til eru önnur blóðsykurslækkandi lyf sem hægt er að nota, bæði í sama ATC flokki en einnig í öðrum ATC flokkum. Mat á annarri hentugri lyfjameðferð í stað Ozempic er einstaklingsbundin og fer fram hjá lækni. Landspítalinn í samráði við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins hefur sett saman leiðbeiningar fyrir lækna vegna þessa.

Ráð til lækna

  • Tryggið að þeir sjúklingar sem nota Ozempic séu upplýstir um lyfjaskortinn og að þeir sjúklingar sem eiga á hættu að klára birgðir af Ozempic séu látnir skipta á öruggan hátt yfir í annan glúkagon-líkan peptíð 1 viðtakaörva eða aðra hentuga valkosti í samræmi við klínískt mat.
  • Ozempic er aðeins ætlað til meðferðar hjá fullorðnum sem ekki hafa náð viðunandi stjórn á sykursýki 2, til viðbótar við rétt mataræði og hreyfingu. Öll önnur notkun, þ.m.t. til þyngdarstjórnunar, telst notkun sem ekki er í samræmi við markaðsleyfi lyfs og veldur nú hættu á skorti á Ozempic fyrir þann hóp sjúklinga sem fær lyfið í samræmi við ábendingu.
  • Landspítalinn í samráði við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins hefur gefið út leiðbeiningar til lækna sem fara á eftir þegar - lyfjameðferð er breytt. Leiðbeiningarnar hafa verið sendar með tölvupósti en má einnig nálgast hér.

Ráð til apóteka

  • Upplýsið þá sjúklinga sem geta ekki fengið lyfið afgreitt vegna birgðaskortsins um að lyfið sé ófáanlegt í apótekinu og að nauðsynlegt sé að hafa samband við lækni til að fá nýja ávísun.
  • Landspítalinn í samráði við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins hefur gefið út leiðbeiningar til lækna sem þeir eiga að fara eftir þegar lyfjameðferð er breytt.

Ráð til notenda Ozempic

  • Ef lyfið er ófáanlegt í apótekinu er nauðsynlegt að setja sig í samband við lækni til að fá nýtt lyf.
  • Fylgdu þeim leiðbeiningum sem þú færð hjá lækninum og í apótekinu.

Nánari upplýsingar hjá markaðsleyfishafa eða umboðsmanni á Íslandi

Markaðsleyfishafi Ozempic er Novo Nordisk og umboðsmaður á Íslandi er Vistor. Í samvinnu við Lyfjastofnun hafa þeir sent bréf til lækna á Íslandi um skortinn. Ef þörf er á frekari upplýsingum um birgðaskortinn er bent á markaðsleyfishafa lyfsins eða umboðsmann hans á Íslandi.

Síðast uppfært: 4. júlí 2023
Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?


LiveChat