Fréttir

Nýtt frá PRAC – júní 2019

Leuprorelin lyf endurmetin

18.6.2019

Á vegum Lyfjastofnunar Evrópu (EMA) er hafin vinna við endurmat lyfja sem innihalda virka efnið leuprorelin. Þetta á aðeins við um forðalyf með leuprorelin, ekki þau sem gefin eru með sprautu daglega.

Ástæða
Ástæða endurmatsins eru vandamál sem komið hafa upp þegar forðalyfinu er komið fyrir undir húð eða í vöðva. Lyfjaformin sem notast er við eru meðal annars ígræði og duft og leysar til innstungu. Ferlið við lyfjagjöfina samanstendur í mörgum tilvikum af töluvert flóknum skrefum áður en að innstungu kemur. Í þessu ferli hafa orðið mistök sem t.d. hafa leitt til leka frá sprautu eða vandkvæða við að koma ígræðinu fyrir.

Leuprorelin forðalyf verka þannig að efnið, sem dælt hefur verið á sinn stað, seytlar út í líkamann á einum og upp í sex mánuði, mismundandi eftir því um hvaða leuprorelin lyf er að ræða. Þau mistök sem orðið hafa við inndælingu hafa leitt til þess að sjúklingurinn fær ekki þann skammt af lyfinu sem hann þarf á að halda.

Hvers konar lyf ?
Lyf sem innihalda leuprorelin eru notuð til að meðhöndla krabbamein í blöðruhálskirtli, brjóstakrabbamein, og ýmsa sjúkdóma sem herja á kvenlíffæri; nefna má vöðvaæxli í legi, og legslímuflakk.

Eitt lyf sem inniheldur leuprorelin er á markaði á Íslandi, Eligard. Það er notað í meðferð við hormónaháðu krabbameini í blöðruhálskirtli og er til í þrenns konar styrkleika.

PRAC annast endurmatið
Sérfræðinefnd EMA um eftirlit með ávinningi og áhættu lyfja, PRAC, annast endurmatið og mun koma með tillögur til úrbóta. Þar sem leuprorelin lyf hljóta markaðsleyfi í hverju landi fyrir sig munu tillögur PRAC verða sendar CMDh. CMDh er samhæfingarhópur sem fjallar einkum um álitamál vegna markaðsleyfa sem veitt eru með gagnkvæmri viðurkenningu, og vinnur að því að sams konar öryggisviðmið gildi alls staðar á Evrópska efnahagssvæðinu.

Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að fylgja leiðbeiningum af nákvæmni meðan á endurmatinu stendur. Þeir sjúklingar sem áhyggjur hafa ættu að tala við lækni, helst þann sem ávísaði lyfinu.

Frétt EMA um PRAC fund í júní

Dagskrá PRAC fundar í júní

Til baka Senda grein