Fréttir

Stjórnvaldsákvarðanir vegna lyfjaauglýsingamála birtar á vef Lyfjastofnunar

Frá og með 1. janúar 2020 mun Lyfjastofnun birta stjórnvaldsákvarðanir vegna lyfjaauglýsingamála á vef sínum

17.9.2019

Meðal lögbundinna hlutverka Lyfjastofnunar er að hafa eftirlit með lyfjaauglýsingum. Um auglýsingar á lyfjum er fjallað í VI. kafla lyfjalaga frá 1994, með síðari breytingum, og vísast hér til bæði 9. tölul. 1. mgr. 3. gr. og 1. mgr. 18. gr. laganna. Hlutverk þetta er síðan áréttað og endurtekið í 1. mgr. 17. gr. reglugerðar um lyfjaauglýsingar, með síðari breytingum.

Meginregla lyfjalaga um lyfjaauglýsingar er sett fram í 1. mgr. 13. gr., og er hún sú að allar lyfjaauglýsingar eru bannaðar, nema í tilgreindum undantekningartilfellum. Í samræmi við hefðbundin lögskýringarsjónarmið ber að túlka slíkar undantekningar þrengjandi skýringu. Í 1. mgr. 16. gr. lyfjalaga segir síðan að heimilt sé að kynna fyrir almenningi og auglýsa lyf sem ekki eru lyfseðilsskyld, og að slíkar auglýsingar skuli vera í samræmi við reglur Evrópska efnahagssvæðisins sem nánar er getið í reglugerð.

Til að koma til móts við óskir aðila á þessum markaði ásamt því að auka gagnsæi í starfsemi stofnunarinnar, mun Lyfjastofnun frá og með 1. janúar 2020 birta á vef sínum stjórnvaldsákvarðanir í tengslum við lyfjaauglýsingamál, s.s. bann við lyfjaauglýsingum eða áminningar sem stofnunin veitir. Vakin er athygli á að birtingin mun bara taka til ákvarðana sem teknar eru frá og með fyrsta birtingardegi. Nánar verður skýrt frá birtingarmáta ákvarðananna þegar nær dregur nefndum degi. 

Til baka Senda grein