Fréttir

Lyfjastofnun boðar tillögur til að hamla gegn misnotkun eftirritunarskyldra lyfja

30.8.2017

Misnotkun sterkra verkjalyfja og annarra ávana- og fíknilyfja er þekkt vandamál. Ákveðnar vísbendingar gefa til kynna að vandinn fari mögulega vaxandi. Ýmsar hömlur og sérstakt eftirlit á nú þegar við um þessi lyf en nægir ekki til að mati Lyfjastofnunar. Það er mat Lyfjastofnunar að vel athuguðu máli að árangursríkast sé að takmarka það magn sem ávísa má af þessum lyfjum í hverri lyfjaávísun. Með því telur Lyfjastofnun að draga megi úr heildarmagni lyfjanna sem er í umferð hverju sinni og þannig megi sporna gegn áðurnefndri misnotkun. Með það að markmiði að stjórnvöld taki höndum saman um að stemma stigu við þessum vanda í tengslum við mikla notkun ávana- og fíknilyfja sem blasir við, fyrirhugar Lyfjastofnun að takmarka frekar leyfilegt magn þegar eftirritunarskyldum lyfjum er ávísað.

Í ljósi framangreinds mun Lyfjastofnun óska eftir athugasemdum, umsögnum eða öðrum upplýsingum sem málið kunna að varða, frá t.d. markaðsleyfishöfum, lyfjaheildsölum, lyfjabúðum, læknum og lyfjafræðingum. Frekari fréttir, þar sem fram munu koma nánari upplýsingar sem og óskað verður eftir nefndum athugasemdum, umsögnum eða öðrum upplýsingum verða birtar á vef Lyfjastofnunar á næstu vikum.

Sjá einnig:

Heimild til ávísunar eftirritunarskyldra lyfja takmarkist við tilgreint hámarksmagn hvers lyfs: umsagna óskað

Tillögur að ráðstöfunum Lyfjastofnunar til að hamla gegn misnotkun eftirritunarskyldra lyfja

Til baka Senda grein